Våre avdelinger og deres kontaktinformasjon

Avdeling Trollungen:

 • Aldergruppe: 3-6 år
 • Kapasitet: 18 barn
 • Telefon: 91 59 93 82

Avdeling Knøttene:

 • Aldersgruppe: 0-3 år
 • Kapasitet: 9 barn
 • Telefon: 94 51 59 57

Dialog hjem - barnehage - hjem

Vi benytter oss av appen IST home til daglig informasjon. Ved behov for rask kontakt med barnehagen nås vi på telefon oppgitt under kontaktinformasjon. 

Gjennom IST-home appen kan du som foresatt blant annet:

 • registrere oppholdsplan
 • melde fravær og registrere fri/ferie
 • registrere henteavtale
 • kommunisere med personale
 • lese dagsaktuelle nyheter fra barnehagen
 • få tilgang til samtykker og søknader.

Planleggingsdager

Vi koordinerer våre planleggingsdager med ferie- og fridagene til Lindesnesskolene, og har følgende fastsatte planleggingsdager: 

 • 02.04.24
 • 10.05.24
 • 21.06.24

Barnehagens beliggenhet

Bjelland barnehage ligger i Bjelland sentrum og er nærmeste nabo til skolen, idrettsbane og idrettshall. Idrettshallen bruker vi flittig og her er det også et bibliotek vi kan benytte. 

Vi har nært samarbeid med skolen og førskolebarna er jevnlig med på aktiviteter sammen med skolen og sfo. Vi har flere naturområder i nærområde som benytter til tur med barna.

Våre fokusområder

Satsningsområdene våre nå er måltider og fysisk aktivitet. Vi har fokus på å skape en måltidskultur der det er spennende å tøye egne grenser og prøve ut annen mat. Matglede og sundt kosthold står i fokus i dette arbeidet. Vi tar med barna i planlegging, tilbereding og opprydding av måltidene i barnehagen. 

I tillegg har vi også fokus på fysisk aktivitet gjennom barnehagedagen. Med dette ønsker vi å ha et helhetlig fokus på helsearbeidet i barnehagen vår.

Vårt mål er: Barna opplever samhold, glede og mestring i fysisk aktivitet og under måltider.

Kosthold i barnehagen

 • Frokost: Barna kan ha med seg medbrakt frokost som kan spises i barnehagen på morgenen.
 • Lunsj: Kl 11:00 serveres brødmat, grøt eller varmmat sammen med vann eller melk.
 • Ettermiddag: ca kl 14:30 serveres grønnsaker og/eller frukt i tillegg til knekkebrød eller brød.

Hvordan sørger vi for en god start i barnehagen?

Hos oss starter barna med et besøk i barnehagen før de skal begynne i barnehagen. Dere foreldre blir invitert inn på foreldremøte for nye barn hvor vi presenterer barnehagen og kommer med tips til en god start. 

Deretter tilbys en oppstartsamtale der vi ønsker at dere foreldre skal fortelle oss om barnet deres og hva som er viktig for dere.

Når barnet skal starte i barnehagen kan dere foreldre følge det og være med de første dagene. Vi legger opp til at oppstarten tilpasses det enkelte barn.

Hvordan sørger vi for en god, trygg overgang fra barnehage til skole?

Barna har det siste året i barnehagen fast førskoleopplegg. Vi tilpasser opplegget til barnegruppa, men tar utgangspunkt i lekbasert læring. Modellen konsentrerer seg om 4 kjerneområder: Sosial kompetanse, selvregulering, språk og matematikk. 

Førskolebarna får også jevnlig være med på aktiviteter på skolen og SFO. 

Tidlig på våren har vi foreldremøte for foreldre med førskolebarn sammen med skolen. Da er tema skoleforberedelse i barnehagen og informasjon om det som møter barna på skolen i 1. klasse. 

På våren har vi overgang samtaler med foreldre der vi ønsker at dere skal fylle ut et overgangsskjema som følger barnet med over i skolen.

Styrer, foreldrekontakt og andre kontaktpersoner

 • Styrer: Rita Heddeland
 • Foreldrekontakt: Christina Olianna Thorsen telefon: 90 50 96 69