Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Økonomienheten

Økonomienheten

Økonomienheten består av to avdelinger; Styring og kontroll og Regnskap. Enhetene har også en faggruppe som jobber med Digitalisering og innkjøp.

Enheten har blant annet ansvar og oppgaver knyttet til finansforvaltning, budsjett, regnskap og digitalisering for Lindesnes kommune.

Organisasjonskart - rådmannens stab

Regnskapsavdelingen

Regnskapsavdelingen leverer økonomitjenester innen områdene lønn, refusjon og regnskap til enhetene i Lindesnes kommune.

Innkjøpsrådgiver

Innkjøpsrådgiver har ansvar for innkjøp, utarbeidelse av rutiner vedrørende innkjøp og generell rådgivning vedrørende innkjøp og avtaleinngåelser. Oppfølging av avtalene er også deler av rådgiverens ansvarsområde.

 Stillingen er organisert inn under faggruppen Digitalisering og digitale tjenester.