Hvem behandler saken min?

Type sak Saksbehandler

Seksjonering

 • Bjørg Gjerdahl (Geodata)

Utslippssaker/ forurensing

 • Jan Inghard Thorsen
 • Harald Martin Storaker
 • Maria Teland

Strandsone

 • Jan Inghard Thorsen
 • Maria Teland

LNF-områder 

 • Harald Martin Storaker (unntatt i 100-metersbeltet)
 • Maria Teland

Bevaring

 • Robert Helle

Reguleringsplaner (alle utenom de som er konkret fordelt)

 • Veronika Tendeland
 • Silje Bang Hetlevik
 • Bjørg Reme Johannessen

Saksbehandlere og deres ansvarsområde

Saksbehandlere, ansvarsområder og kontaktinformasjon
Saksbehandler Ansvarsområde Kontakt

Harald Martin Storaker

 • Områder avsatt til LNF-formål
 • Kommunedelplanen for Mandalselva

 Harald.Martin.Storaker@
 91 64 25 95

Maria Teland
 • Områder avsatt til LNF-formål
 • Strandsonesaker
 Maria.Teland@
 91 38 19 90
Jan Inghard Thorsen
 • Strandsonesaker
 • H-områder i kommuneplanen
 • Reguleringsplanene for Tregde, større disposisjonssaker i 100-mb i regulerte områder
 • Tilsyn
  Jan.Inghard.Thorsen@
  91 63 77 21
Robert Helle
 • Bevaringsområdene – i hele kommunen
 • Tiltak i Mandal sentrum; herunder Vestnes, Malmø, Kleven, Skinsnes
 • Tilsyn
 Robert.Helle@
  91 79 01 47
Silje Bang-Hetlevik
 • Reguleringsplaner utenom de som er konkret nevnt over (primært boligplaner i gamle Mandal, samt Marnardal)
 kl. 09:00 -14:30 hver dag,
    fri hver onsdag
 Silje.Bang-Hetlevik@
 91 72 21 06
Veronika Tendeland
 • Reguleringsplaner utenom de som er konkret nevnt over (primært hytteplaner i gamle Mandal)
 Veronika.Tendeland@
 91 70 20 96
Bjørg Reme Johannessen
 • Reguleringsplaner utenom de som er konkret nevnt over (primært i gamle Lindesnes)
Amalie Bjørnestad
 • Ulovligheter
 • Tyngre dispensasjonssaker og naboutfordringer
  Amalie.Bjornestad@
  90 55 18 23
Katharina Kongevold
 • Ulovligheter
 • Tyngre dispensasjonssaker og naboutfordringer
 Katharina.Kongevold@     
 46 83 35 11

Ansvarsområder

 • Byggesaksavdelingen har ansvar for behandling av dispensasjonssøknader, og bygge og delingstillatelser etter plan- og bygningsloven.
 • Byggesak skal føre nye bygg og adresser inn i matrikkelen.
 • Byggesaksavdelingen skal være forurensningsmyndighet, og behandle utslippssøknader, og avdelingen skal ha ansvar for behandling av søknader etter eierseksjonsloven. 
 • Byggesak skal føre tilsyn og drive med ulovlighetsoppfølging.