Hvem behandler saken min?

Type sak Saksbehandler

Seksjonering

 • Bjørg Gjerdahl (Geodata)

Utslippssaker/ forurensing

 • Jan Inghard Thorsen
 • Harald Martin Storaker
 • Maria Teland

Strandsone

 • Jan Inghard Thorsen
 • Maria Teland

LNF-områder 

 • Harald Martin Storaker (unntatt i 100-metersbeltet)
 • Maria Teland

Bevaring

 • Robert Helle

Reguleringsplaner (alle utenom de som er konkret fordelt)

 • Veronika Tendeland
 • Bjørg Reme Johannessen

Saksbehandlere og deres ansvarsområde

Saksbehandlere, ansvarsområder og kontaktinformasjon
Saksbehandler Ansvarsområde Kontakt

Harald Martin Storaker

 • Områder avsatt til LNF-formål
 • Kommunedelplanen for Mandalselva

 Send Harald Martin en e-post

Maria Teland
 • Områder avsatt til LNF-formål
 • Strandsonesaker
 Send Maria en e-post
Jan Inghard Thorsen
 • Strandsonesaker
 • H-områder i kommuneplanen
 • Reguleringsplanene for Tregde, større disposisjonssaker i 100-mb i regulerte områder
 • Tilsyn
  Send Jan Inghard en e-post
Robert Helle
 • Bevaringsområdene – i hele kommunen
 • Tiltak i Mandal sentrum; herunder Vestnes, Malmø, Kleven, Skinsnes
 • Tilsyn
 Send Robert en e-post
Veronika Tendeland
 • Reguleringsplaner utenom de som er konkret nevnt over (primært hytteplaner i gamle Mandal)
 Send Veronika en e-post
Bjørg Reme Johannessen
 • Reguleringsplaner utenom de som er konkret nevnt over (primært i gamle Lindesnes)
 Send Bjørg en e-post
 (fri hver torsdag og fredag)
Katharina Kongevold
 • Ulovligheter
 • Tyngre dispensasjonssaker og naboutfordringer
 Send Katharina en e-post

Ansvarsområder

 • Byggesaksavdelingen har ansvar for behandling av dispensasjonssøknader, og bygge og delingstillatelser etter plan- og bygningsloven.
 • Byggesak skal føre nye bygg og adresser inn i matrikkelen.
 • Byggesaksavdelingen skal være forurensningsmyndighet, og behandle utslippssøknader, og avdelingen skal ha ansvar for behandling av søknader etter eierseksjonsloven. 
 • Byggesak skal føre tilsyn og drive med ulovlighetsoppfølging.