Dagsenter - Marnardal

Dagsenteret er for deg med demens. Her kan du søke om å komme 3 dager pr uke.

Kontakt:

 916 94 953

Ulvegjelet dagsenter, Mandal

Her kan du søke om å komme 5 dager i uken.

Kontakt

 489 95 049

Bagegården, Vigeland omsorgssenter

Her kan du søke om å komme 4 dager pr uke.

Kontakt:

 475 15 154

Inn på tunet - Lindland gård

Du kan søke om plass inntil 3 dager pr uke. Fortrinnsvis til yngre personer med demens.

Kontakt

 94 87 57 92