Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Sodevika havn og industriområde

Hensikten med planarbeidet er å detaljregulere planområdet i forbindelse med rekkefølgekravet som er gitt i områdeplanen, for å tilrettelegge for etablering av et sjørettet industriområde med tilhørende havneanlegg og service- og støttefunksjoner. Planområdet skal primært reguleres til industri. 

Dette vil samtidig bidra med økt mulighet for utvikling av havnebassenget Klevefjorden, som er omkranset av nærings- og havneområdene: Jåbekk - Gismerøya - Strømsvika – Sodevika. 

Innsynsløsninger:

Offentlige saksdokumenter      Oversikt over politiske møtebehandlinger    Plandokumenter og planbeskrivelse

Sodevika havn og industriområde

Planen er endret med bakgrunn i kommunestyrets vedtak av 08.02.24. Det arbeides med å endre bestemmelsene i samsvar med vedtaket, før planen blir kunngjort.