Fysioterapeutene

Åpningstid: Mandag - fredag: kl. 08:00 - 15:30
Telefon: 

E-post: fysioterapeut@lindesnes.kommune.no

Ergoterapeutene

Åpningstider: Mandag - fredag: kl. 8-15:30

Telefon: 

E-postSend e-post til ergoterapeutene

Hverdagsrehabilitering/ rehabilitering i hjemmet

Åpningstider: Mandag - fredag: kl. 8.00-15.30
Telefon: 99 08 77 35
E-post: lin.rehabteam.ute@lindesnes.kommune.no

Syn- og hørselskontakter

Telefon:

  • Avdeling Vestnes, Halse, Holum eller Malmø: 94 50 59 49
  • Avdeling Vigeland eller avdeling Marnardal: 95 05 27 77

Tekniske hjelpemidler, velferdsteknologi og trygghetsalarm

Telefon hjelpemidler: 48 09 39 96 kl. 9-14

Du får nå opp to tastevalg: 

  1. Avdeling Halse og Vigeland
  2. Avdeling Mandal, Holum og Marnardal

Send e-post vedrørende: