Ansvarsområder

 • Samordne rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid rettet mot barn og unge.
 • Koordinere og samkjøre ressurser i politi og kommune omkring tema rus, kriminalitet, vold i nære relasjoner, forebygging av radikalisering og ekstremisme.

Rus og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge som vi samarbeider om:

 • Lage og øve på rutiner for håndtering av rus- og bekymringssaker i grunnskolen og fritidsklubber.
 • Bidra til kompetanseheving i samtale med ungdom og foresatte, samtykkeskjema og rutiner for tverrfaglig samarbeid.
 • SLT og politi har årlig møte med foresatte på ungdomsskolene om rus og ungdom. 
 • Gi kunnskap om virkeområder for ulike rusmidler og risikofarer ved bruk gjennom årlig besøk av nullvisjonen, politi og kommune.
 • Politiet arrangerer årlig foreldremøter og undervisningopplegg for foresatte og elever i 7. trinn og 8.-10. trinn om nettvett. Du kan lese mer om temaene "delbart" og "dele=delta" nederst på siden, under Vedlegg.  
 • Foresatte og ungdom med rusutfordringer kan få veiledning/ hjelp på Familiesenteret, som har egne ansatte med kompetanse i ungdom og rus. 
 • Årlig fagdag for kjernegruppene i ungdomsskole og mandal videregående skole. 
 • Gjennomføring av forebyggende nettverksmøter på Øyslebø og Vigeland. 
 • Forebyggende trafikkprosjekt rettet mot ungdom.
 • Samarbeide om sommerjobb for ungdom mellom 15-19 år. 
 • Ved bekymring for en gruppe ungdommer eller barn skal SLT-koordinator samordne samarbeidet mellom tjenester og legge til rette for nettverksmøter med foresatte og politi.

Veileder “Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme”. 

Ønsker du å lese veilederen finner du denne under Relaterte artikler.