- Alle barn har talenter, og de vil vi finne og videreutvikle. Det kan for eksempel være en elev som ikke føler mestring i skolen, men som har en kompetanse som arbeidslivet gjerne vil ha og trenger. Gjennom å mestre og få annerkjennelse for sine talenter der, kan motivasjon for videre skole og arbeidsliv kunne styrkes, forklarer Austad.

Modellen skal utvikles gjennom valgfaget «arbeidslivsfag» i ungdomsskolen, i samarbeid med lokalt næringsliv.

Offentlig støttet

Lindesnes kommune har sammen med Universitetet i Agder fått innvilget offentlig støtte fra Sørlandets kompetansefond og Norges forskningsråd til utvikling av prosjektet og Austads doktorgrad.

Det er etablert et forskningsprosjekt som har fått navnet VIL OG KAN, hvor Austad er prosjektleder. Med seg i arbeidet har hun kommunalsjef for oppvekst Rune Bruskeland, skolefaglig rådgiver Julie K. Nilsen, SLT-koordinator Anette Strandmyr Fidje og rådgivere fra ungdomsskoler i kommunen.

Hun har selv mange år bak seg i Lindesneslosen, og nå skal hun ta erfaring og kompetanse med seg videre inn i forskningen.

Utvikling, utprøving og forskning på modellen er allerede godt i gang på Vassmyra ungdomsskole, og de andre skolene blir invitert med etter hvert.