Kursets innhold

Kurset inneholder gruppebasert tilbud, samt veiledning og undervisning. 

Eksempler på tema som tas opp er:

 • endring og motivasjon
 • kosthold
 • fysisk aktivitet og hverdagsaktivitet
 • psykisk helse
 • søvn
 • stress og stressmestring

Tid, sted - oppstart

Varighet

 • Frisklivsresepten varer i 12 uker med ukentlige samlinger.

Tid

 • Tirsdager 
 • Torsdager 

Sted

 • Frisklivssentralen, Mandal sykehjem, Lars O. Røllandsgt. 7 (undervisning)
 • Lysthuset, Furulunden (utetrening)
 • Sanden Treningssenter (innetrening)

Oppstart

 • Vinter/ vår 2021

Hva koster det?

Faktura på kr. 400,- blir sendt etter endt kurs. 

Henvisning

Lege, annet helsepersonell og NAV kan henvise deltakere til Frisklivssentralen. Du kan også kontakte oss på eget initiativ. 

Helsesamtale

Alle som melder seg på vil få en helsesamtale i forkant av kurset. Samtalen er viktig for å finne ut om kurset er det rette tilbudet for deg.