Hvem kan delta?

Frisklivstrening er for deg som:

  • har lyst til å komme i gang med fysisk aktivitet
  • har lyst til å bli i bedre form
  • har lyst til å trene samme med andre
  • går uten hjelpemidler utendørs
  • kommer deg til og fra tilbudet på egenhånd

Ta kontakt med frisklivssentralen for mer informasjon om tilbudet.