Våre avdelinger og deres kontaktinformasjon

Geitekillingen småbarnsavdeling

 • Målgruppe: 0-3 år
 • Kapasitet: 14 plasser
 • Telefon: 48 09 34 55

Olle Bolle småbarnsavdeling

 • Målgruppe: 0-3 år
 • Kapasitet: 14 plasser
 • Telefon: 95 05 79 51

Pulverheksa avdeling

 • Målgruppe: 3-5 år
 • Kapasitet: 18 plasser
 • Telefon: 95 01 17 47

Gruffalo avdeling

 • Målgruppe: 3-5 år
 • Kapasitet: 18 plasser
 • Telefon: 95 27 47 38

Lurvelegg avdeling

 • Målgruppe: 5-6 åringer
 • Kapasitet: 18 plasser
 • Telefon: 98 41 91 06

Dialog hjem - barnehage - hjem

Vi benytter oss av appen IST home til daglig informasjon. Vi vektlegger den daglige kommunikasjonen mellom foreldre og ansatte som skjer ved levering og henting av barna. I tillegg gjennomføres formelle og uformelle foreldresamtaler. Utover dette kan foreldre ta kontakt via telefon eller mail.

Gjennom IST Home appen kan du som foresatt blant annet:

 • registrere oppholdsplan
 • melde fravær og registrere fri/ferie
 • registrere henteavtale
 • kommunisere med personale
 • lese dagsaktuelle nyheter fra barnehagen
 • få tilgang til samtykker og søknader.

Planleggingsdager

Vi koordinerer våre planleggingsdager med ferie- og fridagene til Lindesnesskolene, og har følgende fastsatte planleggingsdager: 

 • 02.04.24
 • 10.05.24

Barnehagens beliggenhet

Barnehagen ligger like ved Frøyslandstjønna som har ei lita strand og et skogsområde kalt for Hålandsheia. Her er det mange turområder som barnehagen benytter seg av. Det kan være korte turer borti skogholtet eller en topptur til Flovarden. 

Avdelingene lager gjerne bål når det er mulig og tilbereder ofte ulik type mat på bålet. 

Uranienborg utsiktspunkt med utsikt over hele byen kan også være et spennende mål for turen med sine tunneler og bunkerser. I vårt nærmiljø har vi også flere lekeplasser som benyttes til turer for lek og nistespising.

Våre fokusområder

Vi har et stort fokus på trygge, tilstedeværende og aktive voksne og vektlegger vennskap mellom barn. Relasjonsbygging er derfor en viktig faktor hos oss. 

Et annet område vi vekter høyt er språk og lesing. Vi har barnehagebibliotek på hver enkelt avdeling som barna kan låne med seg bøker hjem fra og vi tar jevnlig turen til folkebiblioteket for å fylle på/skifte ut bøker i barnehagen. I løpet av en barnehagedag skal alle barn bli lest høyt for og vi bruker dialogisk lesing som metode. Dialogisk lesing er å ha fokus på ei bok over lang tid og gå inn i boka fra ulike vinkler som f.eks. hva er en forfatter, dramatisering av boka, fokus på enkeltord fra boka, hva er en illustratør, tilrettelegge lekemiljø ut fra tematikk i boka osv. 

Og ikke minst har leken en sentral rolle på alle avdelinger. Noen ganger som frilek og andre ganger som lek med tilrettelegging fra de voksne (lekbasert læring). I leken utvikles språk, vennskap, samspill - og leke kompetanse som er viktige elementer å ha med seg i alle situasjoner i livet.

Kosthold i barnehagen

Vi følger sosial - og helsedirektoratets retningslinjer for mat og måltider i barnehager, og har et spesielt fokus på sunn kost med flere hjemmelaga måltider.

 • For de barna som ønsker å spise frokost i barnehagen så må de ta med egen nisteboks hjemmefra. 
 • Lunch serveres i barnehagen med kjøpebrød eller hjemmebakt brød med ulikt type pålegg på. Det blir alltid servert ulike typer frukt og grønt til måltidene. 
 • En dag i uka serveres varm mat som som er laget fra bunnen av. Vi vektlegger å gjenspeile norsk tradisjon, sunn kost og de ulike kulturer vi har i barnehagen i dette måltidet. De eldste barna er med å velge ut meny og deltar i tilbereding av disse måltidene. 
 • Til bursdag serveres fruktfat, fruktsalat eller smoothie. Vi ønsker å gi barna gode kostvaner og viser forskjell på hverdag og fest. Vi vektlegger at det går an å kose seg med frukt/sunn mat eller kun med gode opplevelser.

Hvordan sørger vi for en god start i barnehagen?

Ved oppstart:

Ved oppstart i vår barnehage er det viktig med et godt samarbeid med dere som foreldre. Vi ønsker at foreldre skal være tilstede i barnehagen minst de første 5 dager i oppstarten. Dette for å skape trygghet for barna og en begynnende relasjonsbygging før barnet skal være alene i barnehagen. 

Det er individuelle forskjeller på hvor lenge foreldre er tilstede i barnehagen og lengden på dagene i oppstarten. Dette finner vi ut av sammen gjennom god dialog. 

Barn er forskjellige og skal behandles som det individet de er. En innkjøring på barnets premisser skaper grobunn for en god barnehagetid med god kvalitet for barnet. 

Overgang mellom avdelinger: 

Når et barn skal flytte over på ny avdeling skjer det meste på våren før bytte skjer. Da besøker barna sin nye avdeling og får leke med de barna som de skal gå sammen med dem på avdeling. Gjennom våren får de også bli litt kjent med de ansatte som skal være på den nye avdelingen. Når høsten så kommer er barna ofte mer enn klare for å skifte avdeling. 

Noen ganger er det foreldrene overgangen da blir størst for. På vårparten blir foreldre invitert til en besøksdag sammen med sitt barn og ny pedagogisk leder deltar på den siste foreldresamtalen på gammel avdeling for å få/dele informasjon.

Hvordan sørger vi for en god, trygg overgang fra barnehage til skole?

Vi er stolte over de rutiner og den kulturen som er bygd over flere år for å sikre en god overgang til skolen. Vi har et tett samarbeid med vår nærskole som de fleste barna hos oss starter på. Vi har også samarbeid med de andre skolene dersom vi har barn som skal gå på en annen skole. 

Vi drar på luskebesøk i skolegården hvor vi spiser nista vår og leker i skolegården, vi blir invitert på lesebesøk på skolen, vi drar gjerne på en tur eller to sammen på vårparten med de som i dag går i første klasse. 

Vi har et tett samarbeid med skolens ledelse om inndeling av barna i klasser og har overgangsmøter med barnehage, skole og foreldre for flere barn for å sikre at alle blir godt ivaretatt ved oppstart.