Kort om ordningen

Kommunen har inngått avtale med 15 private fysioterapeuter, på 6 fysikalske institutt. Du tar direkte kontakt med de fysikalske instituttene for å avtale tid. På instituttene kan det være fysioterapeuter både med og uten kommunal avtale (driftstilskudd). Spør når du bestiller time. Du får dekket deler av behandlingen gjennom folketrygden. 

Se Norsk Fysioterapeutforbund sin nettside for forskjellige typer behandlinger.

Egenandelstak 2

Tidligere besto frikortordningen av egenandelstak 1 og egenandelstak 2. Fra 1. januar 2021 er det ett felles egenandelstak for alle tjenestene som utløser godkjente egenandeler. Du får frikortet innen tre uker etter at du har betalt over 2460 kroner i egenandeler. Har du betalt for mye, blir det du har krav på automatisk tilbakebetalt.

Les mer på Helsenorges nettsider.

Oversikt over fysioterapeuter med kommunal avtale (driftstilskudd)

FYSIKALSK INSTITUTT FYSIOTERAPEUT SPESIALITET/ FAGOMRÅDE
Ask fysikalske institutt
Øksa 2, 4515 Mandal
Tlf. 38 26 40 30

 

Jon Gunnar Ask Allmenn fysioterapi
Thomas Ro Allmenn fysioterapi
Klinikken
Sandskargata, 4515 Mandal
Tlf. 38 27 11 40

 

Rune Lia Spesialist i Manuell Terapi MNFF
Gudny Skagen Barnefysioterapi, lymfologi, allmenn fysioterapi
Odd Arne Hagen Allmenn fysioterapi
Kristian Reitan Nevrologisk fysioterapi, allmenn fysioterapi
Sanden helsesenter
Kastellgaten 14, 4515 Mandal
Tlf. 38 26 55 55
Solveig Ask Hansen Allmenn fysioterapi
Inger Støle Psykomotorisk fysioterapi, allmenn fysioterapi
Åshild Mønsås - telefon 90 13 26 27 Manuellterapeut
Heidi Andersen - telefon 41 62 63 84 Hjemmebehandling, allmenn fysioterapi
Anne  Rachel Lohne-Bø Onkologi og lymfologi, allmenn fysioterapi
Lindesnes fysikalske institutt
Spangereidveien 1, 4520 Vigeland
Nina 99 63 68 54/ Kari 92 34 87 74
Nina Kerim Spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi MNFF, allmenn fysioterapi
Kari Kristiansen Allmenn fysioterapi
Marnardal fysikalske institutt
Nordre Heddeland 22, 4534 Marnardal
Tlf. 95 20 80 52
Jan Terje Halvorsen Allmenn fysioterapi