Aktivitet og mestring

Avdelingsleder: Torunn Isaksen
Telefon: 46 84 00 76
Send epost til avdelingsleder

Helsefremming og rehabilitering

Avdelingsleder: Anne Simonsen
Telefon: 94 78 31 77
Send epost til avdelingsleder

Avdeling Helsefremming og rehabilitering har hovedbase på Mandal sykehjem, men gir tjenester også på Vigeland og Marnardal omsorgssenter.

Oppgaver: 

  • Frisklivssentral
  • Fysioterapitjeneste
  • Ergoterapitjeneste
  • Rehabiliteringstjenester
  • Syn og hørselskontakt
  • Tekniske hjelpemidler
  • Trygghetsalarm og velferdsteknologi