Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Rehabilitering og mestring

Avdeling for psykisk helse og rus

Psykisk helse og rus er et tilbud til personer, deres familie og nettverk, hvor det tilbys blant annet individuelle samtaler, gruppetilbud og diverse kurs.

Avdeling helsefremming og rehabilitering

Avdelingen tilbyr blant annet frisklivs-, lærings- og mestringstilbud, fysio- og ergoterapitjeneste, rehabilitering i institusjon, i hjemmet og hverdagsrehabilitering, samt tekniske hjelpemidler, trygghetsalarm og velferdsteknologi.

Avdeling aktivitet og mestring

Alle dag- og aktivitetstilbud til hjemmeboende eldre, til hjemmeboende personer med demens og til hjemmeboende personer med psykiske helseutfordringer og/eller rusavhengighet er organisert i  Avdeling aktivitet og mestring. Dag- og aktivitetstilbud tilbys på flere lokasjoner i kommunen.