Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Rehabilitering og mestring

Avdeling helsefremming og rehabilitering

Avdelingen tilbyr bl.a frisklivs, lærings og mestringstilbud, fysio- og ergoterapitjeneste, rehabilitering i institusjon, i hjemmet og hverdagsrehabilitering, tekniske hjelpemidler, trygghetsalarm og velferdsteknologi.

Avdeling aktivitet og mestring

Alle dag- og aktivitetstilbud til hjemmeboende eldre, til hjemmeboende personer med demens og til hjemmeboende personer med psykiske helseutfordringer og/eller rusavhengighet er organisert i  Avdeling aktivitet og mestring. Dag- og aktivitetstilbud tilbys på flere lokasjoner i kommunen.


1