Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Rehabilitering og mestring

Avdeling helsefremming og rehabilitering

Avdelingen tilbyr bl.a frisklivs, lærings og mestringstilbud, fysio- og ergoterapitjeneste, rehabilitering i institusjon, i hjemmet og hverdagsrehabilitering, tekniske hjelpemidler, trygghetsalarm og velferdsteknologi.

Avdeling aktivitet og mestring

Alle dag og aktivitetstilbud til hjemmeboende eldre, til hjemmeboende personer med demens og til hjemmeboende personer med psykiske helseutfordringer og/eller rusavhengighet er organisert i  avdeling aktivitet og mestring. Dag og aktivitetstilbud tilbys på flere lokasjoner i kommunen.

1