Våre avdelinger og deres kontaktinformasjon

Avdeling Tommeliten:

 • Målgruppe: 0-2 år
 • Kapasitet: 6 barn
 • Telefon: 94 84 50 75

Avdeling Askeladden:

 • Målgruppe: 0-2 år
 • Kapasitet: 6 barn
 • Telefon: 48 23 96 32

Avdeling Veslefrikk:

 • Målgruppe: 3-5 år
 • Kapasitet: 18 barn
 • Telefon: 48 21 09 58

Avdeling Bukkene Bruse:

 • Målgruppe: 3-5 år
 • Kapasitet: 24 barn
 • Telefon: 48 23 93 47

Dialog hjem - barnehage - hjem

Vi benytter oss av appen IST home til daglig informasjon. Dere vil få informasjon jevnlig gjennom dagsrapporter fra avdelingene. Styrer sender også jevnlig ut informasjonsbrev om aktuelle temaer og beskjeder. Vi oppfordrer hjemmet til å ta kontakt med barnehagen dersom man har noe man lurer på. Vi har fokus på tett og godt samarbeid med hjemmet slik at barn og foresatte skal oppleve barnehagehverdagen trygg og god.

Gjennom IST Home appen kan du som foresatt blant annet:

 • registrere oppholdsplan
 • melde fravær og registrere fri/ferie
 • registrere henteavtale
 • kommunisere med personale
 • lese dagsaktuelle nyheter fra barnehagen
 • få tilgang til samtykker og søknader.

Planleggingsdager

Vi koordinerer våre planleggingsdager med ferie- og fridagene til Lindesnesskolene, og har følgende fastsatte planleggingsdager: 

 • 02.04.24
 • 10.05.24
 • 21.06.24

Barnehagens beliggenhet

Barnehagens beliggenhet er på Heddelandssletta i nærheten av Øyslebø sentrum. Vi ligger usjenert til og har skogen som nærmeste nabo. Stor parkeringsplass og et avskjermet, varierende og stort uteområde.

Våre fokusområder

Vi har fokus på at hvert barn skal oppleve trygghet, glede og trivsel i barnehagen. 

Våre satsingsområder er for tiden fysisk lekemiljø med fokus på inkludering, lesing og barnehagebibliotek, og digitale verktøy i pedagogiske aktiviteter. 

Hver avdeling har egen temaplan som beskriver temaer de jobber med gjennom året og hvordan de skal jobbe med disse. Aktuelle temaer dette året er blant annet Dinosaurer, Verdensrommet, ulike eventyr og flere. Vi har også fokus på tegn til tale i barnehagen vår.

Kosthold i barnehagen

Det serveres to måltider i barnehagen. Vi har fokus på sunt og variert kosthold. Barna tar selv med frokost dersom de skal spise dette i barnehagen. 

Enkelte ganger lager avdelingene varm lunsj. Vi har stort fokus på å servere blant annet fisk og grønsaker.

Hvordan sørger vi for en god start i barnehagen?

Oppstart

Vi er opptatt av at barn og foreldre får en trygg og god start i barnehagen. Vi setter av god tid i tilvenningsperioden slik at barna skal føle seg trygge og danne en relasjon til de ansatte på avdelingen. Barna får tilbud om å komme på besøk i barnehagen før de skal begynne. Foresatte vil også ha en samtale med pedagogisk leder på avdelingen hvor vi går gjennom barnets behov og det informeres om hverdagen og rutiner i barnehagen.

Overgang mellom avdelinger 

Vi ønsker at barna hos oss skal få færrest mulig overganger mens de går i barnehagen. Ved overgang fra småbarnsavdeling til stor avdeling gjennomfører vi flere besøk til ny avdeling for å bli kjent med avdelingen, nye barnegrupper og ansatte i løpet av våren før barna skal starte på ny avdeling. Det vil også være fokus på at barna får med seg en trygg voksen på ny avdeling.

Kommunen har egne retningslinjer for å sikre god overgang mellom barnehage og skole. Vi følger disse retningslinjene som innebærer blant annet informasjon til foreldre og foreldremøte tidlig på våren og flere besøk til skolen i løpet av det siste året i barnehagen.

Hvordan sørger vi for en god, trygg overgang fra barnehage til skole?

Kommunen har egne retningslinjer for å sikre god overgang mellom barnehage og skole. Vi følger disse retningslinjene som innebærer blant annet informasjon til foreldre og foreldremøte tidlig på våren. 

Vi har flere besøk til skolen i løpet av det siste året i barnehagen. Hvis barna har behov for ekstra trygging i en overgang legger vi til rette for tettere besøk og påkobling til skolen i samarbeid med foresatte.

Styrer, foreldrekontakt og andre kontaktpersoner

 • Styrer: Gry Tove Kristensen Vik
 • Foreldrekontakter:
  • Ida Alice Dahle, e-post: idadahlealice@hotmail.no, telefon: 48 27 00 76.
  • Lene Martine Birkeland, e-post: lenemartinebirkeland@gmail.com, telefon: 91 59 55 49
 • Fagutvikler: Marit Sirnes Jaabæk, e-post: marit.sirnes.jabekk@lindesnes.kommune.no, telefon: 95 18 83 28