Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Helsetjenester i hjemmet

På denne siden vil du finne pratisk informasjon om tjenester i hjemmet i Lindesnes kommune. 

Vi er opptatte av å gi deg god og riktig informasjon, og siden kan være noe mangelfull da vi jobber med å kvalitetssikre innholdet.

Skal du søke om helse- og omsorgstjenester?

Avdelingen forvaltning og koordinering tar i mot og utreder søknader om de fleste kommunale helse- og omsorgstjenestene. Fyll ut skjemaet under, og beskriv dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. 
Skjemaet sendes så til kommunens postadresse (se nederst på siden).

Aktuelt

Mandal sykehjem

Nå kan du besøke beboere på sykehjem og i omsorgsinstitusjoner

Nå kan beboere på sykehjem og i omsorgsinstitusjoner ta imot besøk igjen, men det er fremdeles viktige restriksjoner for å unngå at våre eldre blir smittet. Alle besøk må avtales på forhånd. 

Illustrasjonsbilde Koronaerfaringer for syke

Er du kronisk syk og ønsker å dele Koronaerfaringer med andre?

Koronaviruset preger hverdagen til oss alle sammen. For de som har kroniske sykdommer kan det være ekstra krevende tider. For noen kan det være til god hjelp å utveksle erfaringer med andre i lignende situasjoner. Det finnes en rekke lokale frivillige bruker- og pårørendeorganisasjoner som kan kontaktes.

 

Videobesøk

Videobesøk på sykehjem og omsorgsboliger

Pårørende savner kontakten med sine kjære på kommunens sykehjem og heldøgnsbemannende omsorgsboliger som følge av Korona-situasjonen. Lindesnes kommune innfører derfor videobesøk.

Når møte ansikt til ansikt må holdes til et absolutt minimum, håper kommunen at det å få møte hverandre på skjermen er et kjærkomment alternativ.

Ansatte

Kontaktinformasjon