Hva er skabb?

Skabb er et hudutslett som forårsakes av skabbmidd. Tidligere var skabb assosiert med dårlig hygiene og fattigdom. Det er ingen slik sammenheng i Europa i dag.

Hvordan smitter skabb?

Smitte skjer ved direkte hudkontakt av litt lengre varighet, seksuell kontakt og i sjeldne tilfeller indirekte kontaktsmitte gjennom sengeklær, håndklær og tøy dersom en person med skabbmidd nylig har benyttet disse. Ved vanlig skabb må hudkontakten vanligvis vare i minst 15 minutter for å smitte.

Hva gjør du hvis du mistenker skabb?

Dersom du har mistanke om du er smittet med skabb, skal du ta kontakt med fastlegen. Skabb forsvinner ikke av seg selv, og skal alltid behandles. Du skal også behandle deg selv dersom noen du er mye sammen med har fått sykdommen, for eksempel familiemedlemmer og nære venner.

Vanlige symptomer

Hudkløe er svært vanlig. Første gang man får skabb kommer kløen først etter 3-6 uker. Har man hatt skabb tidligere kommer kløen etter bare noen dager. Kløen kan være intens, og forverres gjerne om natten og når kroppen er varm.

Småkulete utslett (nupper og blemmer) i huden, oftest først på hender, mellom fingre, på håndledd, albuer, midje og på utsiden av kjønnsorganet. Små barn får utslett på hode, hals, håndflater og fotsåler.

Skabbganger i huden kan ses hvis man har godt lys og lupe. Gangene kan være alt fra 2 til 15 mm lange. Skabbmidden kan noen ganger ses som en mørk flekk i enden av skabbgangen.
 

Behandling

Skabb forsvinner ikke av seg selv og skal alltid behandles. Skabb behandles med krem/liniment. Dette skal gjøres på en bestemt måte for vellykket behandling. Ta kontakt med lege eller apotek for fremgangsmåte. Alle i samme husholdning og personer som kan være smittet ved nær kroppskontakt må behandles samtidig.

Etter at behandlingen er gjennomført kan man oppleve hudkløe i 2-4 uker etterpå. Dette er normalt, og betyr ikke at behandlingen ikke har virket som den skal.

Dersom du fortsatt har symptomer fire uker etter behandling, bør du oppsøke lege på nytt for ny undersøkelse og vurdering.

Andre tiltak som må gjøres for en vellykket behandling

  • Sengetøy, klær, håndklær, og lignende tekstiler som er brukt før behandlingen startet, skal vaskes på minst 60°C. Tøy og sko som ikke lar seg vaske på minst 60 °C bør oppbevares uten hudkontakt i en uke i romtemperatur.
  • PC og mobiltelefoner kan være en mulig smittevei og anbefales derfor rengjort med et egnet rengjøringsmiddel.
  • Frysing av klær, tekstiler og sko kan vurderes, men effekten av frysing avhenger av temperatur, tid og hvor tettpakket klærne som skal fryses er. For å oppnå effekt må gjenstandene være gjennomfrosset i flere timer ved lav temperatur (-18 grader) og klærne må ikke være for tett pakket.
  • Barn holdes borte fra barnehage eller skole til morgenen etter at behandlingen startet. Foreldrene og eventuelt søsken og ansatte i barnehage/skole som har tett kontakt bør behandles. Ellers anbefales ingen spesielle tiltak i barnehage/skole ved påvist enkelttilfelle, men man skal passe på symptomer hos alle.