Andre returpunkt

I tillegg til gjenvinningsstasjonene finnes det også returpunkter for glass/metallemballasje, samt containere for mottak av klær.