Hvor finner du våre dagsentre?

Alle dag og aktivitetstilbud til hjemmeboende eldre, til hjemmeboende personer med demens og til hjemmeboende personer med psykiske helseutfordringer og/eller rusavhengighet er organisert i  avdeling aktivitet og mestring. Dag og aktivitetstilbud tilbys på flere lokasjoner i kommunen:

Dagsenter for hjemmeboende eldre:

Dagsenter for hjemmeboende personer med demens:

Dagsenter for hjemmeboende personer med psykiske helseutfordringer og/eller rusavhengighet