Trenger du gjenbruksnett/hyttenett og ekstra søppelsekker?

Du kan hente gjenbruksnett/hyttenett (1 stk. per hytteeier), bioposer og biokurv på følgende steder i deres åpningstider: 

Sorteringsnett/ gjenbruksnett med tre rom

Gjenbruksnett/hyttenett med tre rom

Vi minner om at det ikke er tillatt å sette avfall på utsiden av hytterenovasjonsanleggene. Dette er strengt forbudt og anses som forsøpling. Større gjenstander må leveres våre gjenvinningsstasjoner i åpningstidene. Det samme gjelder farlig avfall som batterier, elektriske produkter, maling o.l. Dette skal ikke leveres i hyttecontaineren. 

Rekker du ikke å hente søppelsekker i våre åpningstider?

Ring kommunens sentralbord på telefon 38 25 70 00 for å gjøre avtale om henting.