• Kommunens rolle

  Det er viktig å understreke at kommunen primært vil fungere som en koordinerende enhet i forbindelse med 17. mai-feiringene. Vi har ikke et operativt ansvar for de ulike arrangementene. Dette betyr at hvert lag eller forening er ansvarlig for planlegging, gjennomføring og opprydding etter arrangementet på nasjonaldagen. Kommunen tilbyr gjerne lokaler for planleggingsmøter.

 • Utbetaling av midler

  For å støtte de ulike arrangementene tilbyr kommunen økonomisk støtte til dekning av utgifter. Det kan for eksempel inkludere honorarer til talere, blomster til minnesmerker, utøvere, samt leie av utstyr eller teknikere for lyd. For å motta disse midlene må arrangøren sende inn et krav om utbetaling til kommunen. 

  Vennligst merk at kontoen midlene utbetales til må tilhøre et registrert lag eller forening, og kan ikke være en privat konto.

 • Korps

  Vi vet det er ønskelig å koordinere arrangementene enda bedre, slik at kommunens ulike korps kan få spilt på enda flere steder på nasjonaldagen. Ta derfor tidlig kontakt med aktuelle korps for å se på mulighetene. 

 • Innsending av 17. mai-programmet

  Alle arrangører oppfordres til å sende inn det endelige programmet for deres 17. mai-arrangement til kommunen så snart det er klart, og senest en uke før nasjonaldagen. Dette vil hjelpe oss i koordineringen og sikre at vi kan formidle informasjon om alle lokale feiringer effektivt. 

  Vi oppfordrer også å sende programmet til lokalavisene Lindesnes Avis, Fædrelandsvennen og NRK Sørlandet.

Vi ser frem til å støtte og feire nasjonaldagen sammen med dere. La oss sammen sørge for at 17. mai blir en minnerik dag for våre lokalsamfunn. Takk for deres engasjement og innsats!