Ansvarsområder

Faggruppen kulturutvikling er ansvarlig for den allmenne kulturaktiviteten i kommunen. Herfra styres tilbudene i den kulturelle skolesekken, den kulturelle spaserstokken og museumsvirksomheten. Videre tilligger kontakten med frivillige lag og foreninger, samt saksbehandling og oppfølging av spillemiddelsøknader avdelingen. Kontakten med idrettsrådet, stedsutvikling, kommunalt planarbeid og kulturminner håndteres også herfra.