Satsingsområdet er forankret i Kommuneplanen 2020–2032 Bedre Sammen, Regionplan Agder 2030 og nasjonale sektormål. I denne informasjonsfilmen ønsker vi å vise hvordan forsterke den røde tråden mellom nasjonale og regionale føringer, satsinger og innsatser, helt ut til de ansatte i kommunen vår.

Vi vil å vise frem bredden i laget som jobber for at barn og unge i Lindesnes skal oppleve mestring, læring og utvikling – og hvordan det tverrfaglige og helsefremmende arbeidet er med på å øke kvaliteten i tilbudene som gis i barnehage og skole.

Vi er stolte av de ansatte i våre barnehager, skoler og på Familiens Hus 0-24 som hver dag er på jobb for at barn og unge i kommunen skal få et så godt tilbud som mulig. Vi har et godt lag rundt barn og unge i Lindesnes. Vi har gode samarbeidspartnere både lokalt, regionalt og nasjonalt som er med å utvikle kvaliteten i vår kommune!