Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Inkludering

Plan for et trygt og godt barnehagemiljø - Jeg trives.pdf

Barnehagene i Lindesnes jobber kontinuerlig med at alle barn skal ha et trygt og godt barnehagemiljø som fremmer helse, trivsel, lek og læring. Denne planen er et verktøy for å arbeide med helsefremmende arbeid og trygge ansatte i sitt arbeid med å innfri lovkravene i barnehageloven som omhandler psykososialt barnehagemiljø.

4 barn som sitter på en benk og ser utover et vann

Informasjonsfilm - Bedre sammen

I Lindesnes er inkludering et satsningsområde. Det samme er utvikling av en tidlig- og tverrfaglig innsats. Utviklingen av trygge, gode barnehage- og skolemiljøer er viktig for at barn og unge skal oppleve mestring, læring og utvikling.

Vi er også opptatt av at en god oppvekst i Lindesnes er noe mer enn gode barnehager og skoler; det er også gode nærmiljøer. Derfor samarbeider vi godt med frivilligheten, lag og foreninger, og lokale fag- og ressursmiljøer.