Plassering av vannmåler

  • Vannmåler skal plasseres frostfritt og lett tilgjengelig ved hovedinntaket.
  • Den skal monteres før første avstikker og så nær innvendig hovedstoppekran som mulig.
  • Vannmåler monteres i konsoll og skal være lett utskiftbar.
  • Alt vannforbruk på eiendommen skal måles, det skal ikke være vannuttak før vannmåler.
  • Stengeventil skal være montert før og etter vannmåler. Eventuell sil og reduksjonsventil installeres før vannmåler.
  • Måleren skal være lett tilgjengelig for avlesning og utskifting.
  • Vannmålere i parallell - anbefales ved vannledning på større enn 32 mm.

installasjon vannmåler, illustrasjon standard oppsett.jpg

Illustrasjonen viser standard-oppsett for Lindesnes kommune ifm. et hovedinntak.

For utfyllende tekst ifm. krav, se Tekniske bestemmelser pkt 2.6 i Standard abonnementsvilkår.
 

Dokumentasjon av montering

Rørlegger tar minimum 3 bilder og fyller ut «Ferdigmelding vannmåler og inntaksinstallasjon» som sendes ferdigutfylt av montør senest 1 uke etter montering til oppgitt e-post. 
Alle bilder tas etter at måler installasjonen er ferdig og måleren har begynt å telle. NB! Det må tappes vann til tall blir synlig i displayet.

De tre bildene tas av følgende:

  1. Ett nærbilde av selve måler slik at vi kan se målerstand og måler nummer.
  2. Ett nærbilde av selve plomben slik at vi kan lese plombenummeret.
  3. Ett bilde av hele inntaks-installasjonen, slik at vi kan se de forskjellige komponentene.

Bildene legges ved som vedlegg til e-post.  

Tilbakestrømssikring

Alle tilknytninger til kommunal vannledning skal ha tilbakestrømssikring ved hovedinntaket i samsvar med NS-EN 1717. Rørlegger informerer eier om dette og eventuelt behov for ekspansjonskar. Se Lindesnes kommunes veileder for tilbakestrømssikring.