I kommunekartet finner du blant annet:

  • Oversikt over grenser og eiendomsstørrelse.
  • Bygningsinformasjon.
  • Eiendomsinformasjon.
  • Gårds- og bruksnummer, seksjonsnummer, festenummer.
  • Reguleringsplan, formål og lenke til reguleringsplan- og bestemmelser for gjeldende eiendom/område. 
  • Visning av området som vanlig grunnkart, flyfoto eller kombinert visning.