En smilende ordfører formidlet nyheten til administrasjonsutvalget i dagens møte. Lindesnes kommune fikk i dag tilsagn om investeringstilskudd til nytt omsorgssenter og helsehus fra Husbanken. Det gis tilskudd på inntil kr 251 456 000,- til prosjektet.

15. desember 2023 signerte Lindesnes kommune og Skanska Norge AS kontrakt for fase 2 gjennomføringsfasen, totalentreprise etter NS 8407. Kontraktsummen er kr. 658 millioner kroner, eksklusiv moms.

Godkjent bevilgning fra Husbanken var en forutsetning for oppstart av byggearbeidet og en betingelse i kontrakten. Betingelsen er nå oppfylt og byggearbeidet kan starte.

Se til Lindesnes!

Det er ambisiøse ambisjoner i prosjektet og prosjektet skal oppføres med utstrakt bruk av robuste materialer med levetid på over 60 år. Det skal brukes resirkulert stål og gulvbelegg. I tillegg er det planlagt gjenbruk av materialer fra eksisterende bygg. Målet er null klimagassutslipp og at bygget skal produsere mer energi enn det bruker i drift. Det er også høye ambisjoner for redusert energibruk til oppvarming, ventilasjon og lys. Det utvikles blant annet en energisentral bestående av en varmepumpe som skal tilføre alt av varmeproduksjon til prosjektet.

– Lindesnes kommune har svært høye klimaambisjoner for dette prosjektet, og dette vil bli Norges mest energieffektive helsehus når det står ferdig. For oss som entreprenør er det svært viktig å utvikle og bygge prosjekter, i samarbeid med en byggherre som tar klimakrisen på alvor. Vi har kompetansen og erfaringen, men er avhengige av ambisiøse byggherrer som Lindesnes kommune for å realisere redusert Co2 utslipp og svært energieffektive bygg. Dette skal kommunen ha skryt for og jeg oppfordrer KS og landets kommuner om å se til Lindesnes, sier konsernsjef i Skanska Norge Stein Ivar Hellestad.

Vi rigger oss for fremtiden

Det nye omsorgssenteret og helsehuset bygges i to byggetrinn. Omsorgssenteret bygges i første byggetrinn og skal inneholde 72 omsorgsboliger, baser for helsepersonell, og dag- og aktivitetstilbud for eldre og personer med demens. I helsehuset vil tjenester innen aktiv mestring og forebygging, psykisk helsetjenester, akuttmedisin og behandling, samt 48 korttidsplasser få plass. I tillegg bygges det vestibyle, kantine, møtesenter, treningssenter og driftsrom. Omsorgsboligene skal stå ferdig i desember 2025, og helsehuset i desember 2027.

- Dette prosjektet er det viktigste grepet vi gjør for å møte fremtiden. Helsehuset skal være en møteplass med liv og røre, tilgjengelig for alle innbyggerne i Lindesnes kommune, sier rådmann Kyrre Jordbakke.