Planene skal bidra til å

  • Målstyre utbygging av anlegg og tilrettelegging av områder for idrett og friluftsliv.
  • Forberede de årlige oppdateringene og bakgrunnsdokumentasjon for søknader om spillemidler gjennom prioritert handlingsprogram til nærmiljøanlegg for idretts- og friluftsliv.
  • Sikre arealer for lek, friluftsliv og idrett.
  • Vise til kommunens eget ansvar for funksjonell og riktig areal- og anleggs utnyttelse.
  • Tilrettelegge best mulig for drift og vedlikehold.
  • Bedre muligheter for finansiering av anlegg, aktivitet og arealer.
  • Ha fokus mot folkehelse, aktivitet og opplevelser.