Ansvarsområde

Assisterende rådmann: 

  • Er leder for rådmannens stab. Dette stabsområdet omfatter en del fagstillinger samt enhetene Økonomi og Organisasjon som har egne ledere.
  • Er rådmannens stedfortreder og møter ved dennes fravær i politiske organer og i ulike andre sammenhenger.
  • Har ansvaret for å koordinere en rekke interne funksjoner og prosesser. 
  • Leder arbeidet i Varslingssekretariatet. 
  • Er saksbehandler og sekretær for Klageutvalget.
  • Sitter i rådmannens ledergruppe.
  • Fagstillinger som rapporterer til assisterende rådmann er SLT-koordinator, frivilligkoordinator, folkehelsekoordinator, beredskapskoordinator, ansvarlig for eierskapssaker mm. og 0-visjonleder.