Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanen gjelder 12 år fram i tid og setter overordnede mål og strategier for hvordan kommunen skal utvikles - både som organisasjon og samfunn. Planen bygger på kunnskap og erfaringer fra Lindesnes, Mandal og Marnardal kommuner.

Les Kommuneplanen 2020-2032 her

Satsingsområder

Kommuneplanens samfunnsdel har tre satsingsområder frem mot 2032 som er valgt med bakgrunn i kommunens utfordringer:

  • Bærekraftig og innovativ
  • Deltakelse og samfunnsengasjement
  • Trygghet og tilhørighet

Medvirkning

Det har vært en omfattende medvirkningsprosess under utarbeidelsen av kommuneplanen hvor mange innbyggere i ulike aldersgrupper fikk sagt sin mening. 

Barn og unge i kommuneplanen

Kommuneplanen bygger på innspill fra flere hundre barn og unge fra barnehagealder til andre året på videregående skole. Totalt rundt 230 barn, i tillegg til barne- og ungdomsrådene, har medvirket i arbeidet med kommuneplanen. 

Barn og ungdom i Lindesnes, Mandal og Marnardal har i 2018 og 2019 arbeidet med å gi gode råd og innspill til politisk ledelse i nye Lindesnes kommune. Arbeidet resulterte i rapporten "Barn og unge i nye Lindesnes". Rapporten presenterer de viktigste sakene fra barn og ungdom i den nye kommunen og beskriver prosessen som er gjennomført for å komme frem til disse rådene.

I tillegg presenteres anbefalinger om hvordan inkludere barn og ungdom i det videre arbeidet i den nye kommunen, både i arbeid med konkrete saker og i medvirkningsarbeidet generelt.

Rapport fra barn og unge i nye Lindesnes

Det er laget et eget dokument som viser hvordan barn og unges stemme er ivaretatt i kommuneplanen:

Barn og unge i kommuneplanen

Kommuneplanens arealdel

Det er varslet om oppstart av arbeid med revidering av kommuneplanens arealdel. Frist for innsending av innspill var 28. desember 2022. 


Gjeldende arealdel, gamle Lindesnes kommune:

Gjeldende arealdel, Mandal kommune:

Gjeldende arealdel, Marnardal kommune: 

Utsnitt av kommuneplan vist i kart
Utsnitt av kommuneplan vist i kart

Finn gjeldende kommuneplan i kart

Kommuneplanen vil bli synlig når du zoomer deg ned til slik at kartlaget for kommuneplan blir synlig.

Hvis ikke kommuneplanen er synlig, sjekk følgende:

  • Under kartlag/Arealplan - sjekk at det er huket ut for at kommuneplan skal vises

For å finne gjeldende planbestemmelser klikker du i det aktuelle området i kartløsningen eller bruker lenkene i avsnittet nedenfor.

Klikk og zoom deg ned til aktuelt område