Ansvarsområde

Rådgiveren skal følge opp kommunens overordnede mål knyttet til deltakelse og samfunnsengasjement og frivillighetserklæringen.

Dette innebærer blant annet:

  • utvikling av samspillet med frivillig sektor
  • arbeide med hvordan vi kan bidra til økt medvirkning og deltakelse blant innbyggerne
  • legge til rette for frivillighetens egenutvikling
  • skape felles utvikling av nærmiljø og samfunn.