Vårt ansvarsområde

Lindesnesbibliotekene er en del av avdeling for bibliotek og innbyggerdialog, og  er en ny, sammenslått funksjon. Her skal det skapes møteplasser som kombinerer de tidligere servicetorgene med aktiviteten ved de tre biblioteksentrene. Målet er en utvidet service, bedre åpningstider og bedre tilgjengelighet for innbyggerne. Avdelingen har aktivitet i store deler av den nye kommunen, mens administrasjonen sitter i Buen kulturhus.