Ansvarsområde

  • Folkehelse  
  • Sykkelby og trafikksikkerhet
  • Friluftsliv
  • Overordnet planarbeid