Ansvarsområde

Tjenester

Psykisk helse og rus er et tilbud til personer, deres familie og nettverk. 

  • Avdelingen skal gi tjenester til brukere i hele kommunen.
  • Det tilbys blant annet individuelle samtaler, gruppetilbud og diverse kurs.
  • Henvisning til rusbehandling

Målgruppe

Personer som:

  • sliter med sin psykiske helse og/ eller en avhengighetsproblematikk
  • som har hatt psykiske problemer før og trenger hjelp i en ny vanskelig periode
  • som plages av angst, depresjon, sorg eller vanskelige tanker og følelser
  • ​har utfordringer i forhold til avhengighet

Om oss

  • Avdelingen består totalt av 15,4 årsverk fordelt på 17 ansatte. 
  • Fengselshelsetjenesten tilknyttet Agder fengsel, avdeling Mandal, er organisert under Psykisk helse og rus.