Vår avdeling

Vi deler barna i grupper fra morgenen av, men vi spiser sammen, kler oss sammen og avslutter og begynner dagen sammen.

Dialog hjem - barnehage - hjem

Vi benytter oss av appen IST home til daglig informasjon. Vi er opptatt av at alle blir sett når de kommer til oss i Laudal barnehage. De voksne i barnehagen tar i mot barna når de kommer og sier farvel når de går. Da får de foresatte også høre litt om dagen og hvordan den har vært.

Gjennom IST Home appen kan du som foresatt blant annet:

 • registrere oppholdsplan
 • melde fravær og registrere fri/ferie
 • registrere henteavtale
 • kommunisere med personale
 • lese dagsaktuelle nyheter fra barnehagen
 • få tilgang til samtykker og søknader.

Planleggingsdager

Vi koordinerer våre planleggingsdager med ferie- og fridagene til Lindesnesskolene, og har følgende fastsatte planleggingsdager: 

 • 02.04.24
 • 10.05.24
 • 21.06.24

Barnehagens beliggenhet

Barnehagen ligger rett ved skolen. Vi bruker av og til deres uteområdet. Vi blir kjent med elever og lærere over gjerdet. Vi har også skogen og skateparken rett ved.

Våre fokusområder

Vårt satsningsområdet er sosial kompetanse. Vi i Laudal barnehage ønsker at alle barn skal oppleve at de er viktige og betydningsfulle for fellesskapet i barnehagen. Barnehagen skal legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap der barnas selvfølelse skal støttes men vi skal også lære å ta hensyn til andre.

Kosthold i barnehagen

Vi baker brød fire dager i uken som smaker nydelig, men som også er næringsrikt. Ellers har vi helt vanlig kosthold.

Hvordan sørger vi for en god start i barnehagen?

Før barnet starter i barnehagen får de foresatte et velkomstbrev. I dette brevet står det litt om oppstarten i barnehagen. 

Når barnet begynner i barnehagen sørger vi for tett oppfølging den første tiden og tilpasser rutiner slik at barnet får en trygg og god start. Overgangssituasjonen er individuell og barnehagen har derfor tett samarbeid med foreldrene. Vi i Laudal barnehage ønsker ikke at overgangen fra hjem til barnehage skal oppleves som ett brudd, men heller som en utvidelse av muligheter for kontakt og nye erfaringer. Vi ønsker at barnet skal trives og vise glede over å være her hos oss.

I Laudal barnehage er vi mye sammen om morgenen, ettermiddagen og i utetiden. Vi er organisert slik at det ikke blir en veldig tydelig overgang. 

Vi er en avdeling som jobber sammen. Noen av de voksne har ansvaret for de større barna og noen har ansvaret for de mindre barna. Dette gjør vi for å sikre at alle barna skal bli fulgt opp på en god måte.

Hvordan sørger vi for en god, trygg overgang fra barnehage til skole?

Barnehagen skal bidra til at barn kan avslutte barnehagetiden på en god måte og møte skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner. Siste året i barnehagen er barna med i førskolegruppe med skoleforberedende aktiviteter. Her jobber vi med fagområdene, gruppetilhørighet og besøker skoleområdet.

Styrer, foreldrekontakt og andre kontaktpersoner

 • Styrer: Therese Holte Johannessen
 • Det er 2 foreldrekontakter i Laudal barnehage:
  • Anne Margrethe Håland
  • Maria Stefanussen
  • Kontaktinformasjon til foreldrekontaktene fås ved kontakt med barnehagen.