Bakgrunn

I februar 2022 ble det vedtatt at Lindesnes kommune skal bygge dagsturhytte som en del av «Dagsturhyttene Agder». Hensikten med dagsturhyttene er å skape attraktive turmål som kan bidra til at flere kommer seg ut på tur i hverdagen der de bor.

I Lindesnes kommune skal hytta bygges på Epleneset ved Aurebekkvatnet. Dagsturhytta planlegges satt opp i løpet av 2022.

Ønsker samarbeid med lokale lag eller foreninger

Lindesnes kommune ønsker å inngå avtale om tilsyn, drift og vedlikehold av dagsturhytta med en lokal frivillig aktør, mot kompensasjon. Vi tenker at lokale lag eller foreninger kan kombinere dette med sin ordinære aktivitet eller engasjement.

Eksempler på oppgaver vil være:

  • koste og vaske gulv (enkelt renhold – litt avhengig av årstider og bruk
  • rydde på plass bøker i hyttas bibliotek
  • jevnlig tilsyn til hytta og melde ifra om eventuelle feil og mangler
  • enkelt vedlikehold av hytta, samt holde området rundt ryddig.