Frem til nå har legevaktslegene brukt egen bil eller taxi som hverken har vært uniformert eller tilpasset oppdragene de rykker ut på

- Med egen legevaktbil kan legene rykke ut og gi bedre medisinsk behandling til pasienter ute og i hjemmet. Det er en stor trygghet for alle som trenger medisinsk behandling i Lindesnes kommune, forteller enhetsleder for Helsetjenester og legevakt, Rune Myrmell.

Supplement til ambulansene

Den er ikke registrert som et utrykningskjøretøy, men vil være et supplement til blant annet ambulansene ved behov.

Akuttmedisinforskriften sier at legevakten skal yte hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner, blant annet rykke ut umiddelbart når det er nødvendig.

Forutsigbarhet og trygghet

Med egen legevaktbil vil legene alltid ha kjøretøy med nødvendig medisinsk utstyr tilgjengelig. Det gir mer forutsigbarhet for tjenesten.

- Det at vi har fått en egen legevaktbil bidrar til å sikre en god legevakttjeneste og en god beredskap i Lindesnes kommune, sier Myrmell.