Sigurd Nomes skulptursamling

Museumsutstillingen på Høgtun/Mjålandsstova

Åpningstider for 2022 er ennå ikke bestemt.

Ellers omvisning etter avtale.

Heddeland gamle gravfelt og friluftsområde

Heddeland gamle gravfelt og friluftsområde er blitt et interessant kulturminneområde som er tilrettelagt med informasjonstavle, turstier og rasteplass. Gravfelt med 33 gravhauger fra eldre jernalder. Man regner med at noen av gravene kan dateres helt tilbake til år 0.

Sted: Rett før jernbaneovergang på Heddeland nord i Lindesnes. Følg Rv 455.

Andre avdelinger

  • Laudal museum, Laudal skole
  • Røynesdalstova ved Bjelland grendehus