Tepperyer

Sommer på Marnardal museum

På Marnardal museum er det flotte utstillinger som viser lokal kultur og hverdagsliv i dalføret. Rosemalt inventar, bunader, drikkekar, utstyr til hest og jakt m.m. Som en del av museet inngår en omfattende skulptursamling av billedhoggeren Sigurd Nome.

Mjålandstova inngår også som en del av museet, og er et friluftsmuseum som omfatter tun, hovedhus, stabbur og fjøs. Hovedbygningen inneholder Vest-Agders eneste bevarte rosemalte bondestue, og er innredet med utstyr og gjenstander fra 1880-årene. Årestova er fra 1600-tallet.

Mjålandsstova og tingstova

Mjålandsstova er et friluftsmuseum bestående av fire bygninger: Hovedhus, tingstova, stabbur og uthus.

Sigurd Nomes skulptursamling

Museumsutstillingen på Høgtun

Heddeland gamle gravfelt og friluftsområde

Heddeland gamle gravfelt og friluftsområde er blitt et interessant kulturminneområde som er tilrettelagt med informasjonstavle, turstier og rasteplass. Gravfelt med 33 gravhauger fra eldre jernalder. Man regner med at noen av gravene kan dateres helt tilbake til år 0.

Sted: Rett før jernbaneovergang på Heddeland nord i Lindesnes. Følg Rv 455.

Andre avdelinger

  • Laudal museum, Laudal skole
  • Røynesdalstova ved Bjelland grendehus