Se avtaler hos helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Du kan

  • se avtaler barnet ditt har på helsestasjonen eller i skolehelsetjenesten
  • se avtaler du har med jordmortjenesten
  • avbestille avtale hvis tidspunktet ikke passer 

Når barnet eller du får en time, vil du motta et varsel på e-post eller sms.

Avbestill time

Skriv melding til helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Du kan sende meldinger på vegne av barnet til helsestasjonen eller skolehelsetjenesten fra innboksen. Du kan sende praktiske spørsmål til kontoret, eller spørsmål om barnets helse til helsesykepleier.

Er du gravid, kan du sende melding til jordmortjenesten etter at jordmor har opprettet en timeavtale til deg. Dersom du er over 16 år, kan du sende melding til helsestasjon for ungdom.

Når du får svar, vil du få varsel på e-post eller sms.

Skriv eller les melding 

Se helsekontaktene i din kommune

Alle barn og unge fra 0–30 år får automatisk en helsekontakt i helsestasjons- eller skolehelsetjenesten, så snart kommunen kobler seg opp mot Helsenorge.

  • Helsestasjonstjenesten i kommunen: Barn 0-6 år
  • Skolehelsetjenesten i kommunen: Barn 6-23 år
  • Helsestasjon for ungdom: Unge i alderen 16-30 år

Helsekontakt for helsestasjon er gyldig til 1. august det året barnet fyller 6 år.

Du finner også informasjon om nåværende og tidligere fastleger og andre kontaktpersoner i den kommunale helsetjenesten på Helsenorge.

Finn dine helsekontakter

Bruk av Helsenorge-tjenestene på vegne av barn

For å bruke Helsenorge på vegne av barn logger du først inn som deg selv. Deretter velger du hvem du vil se opplysningene for eller utføre tjenester på vegne av.

På Helsenorge kan du representere barn du har foreldreansvar for, og se deres helseopplysninger, med noen begrensninger:

  • Hvis en eller flere av foreldrene er folkeregistrert på samme adresse som barnet, vil begge foreldre kunne representere barnet.
  • Hvis ingen av foreldrene er folkeregistrert på samme adresse som barnet, vil ingen av dem kunne representere barnet.

Du kan bruke Helsenorge på vegne av barn under 12 år. Når barnet fyller 12 år vil innsynsretten for foreldre automatisk reduseres. Etter fylte 12 år kan du derfor ikke lenger sende melding på vegne av barnet. Du kan fortsatt se alle timeavtaler, med mindre avtalen er unntatt foreldreinnsyn.

For unge over 16 år har ikke foreldre lenger tilgang til tjenester på vegne av barnet. De som har BankID eller tilsvarende kan selv logge inn og bruke tjenestene.

Du finner mer informasjon om hvilke tjenester du har tilgang til på vegne av barn her.

Helsenorge-appen
Helsenorge-appen

Last ned Helsenorge-appen

Helsenorge-appen gir deg enkel og rask tilgang til Helsenorge-tjenestene mens du er på farten. Det er like trygt å bruke appen som helsenorge.no og du har tilgang til de samme tjenestene.

Last ned Helsenorge-appen her

 

Kort om DigiHelsestasjon

Digihelsestasjon gjør det mulig å kommunisere med helsestasjonen og skolehelsetjenesten på nett. Meldingene kommer direkte inn i den elektroniske pasientjournalen (EPJ). Du kan få varsel om ny time, påminnelser og mulighet til å avbestille timer på nett. Les mer om digihelsestasjon her.