Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Dette er en oversikt over frivillige lag og foreninger i Lindesnes kommune. Det er lag og foreninger selv som melder inn informasjon om sin aktivitet og kontaktinformasjon. Lag og foreninger er videre ansvarlige for å melde inn oppdateringer. Frivillighetskoordinator i Lindesnes er kontaktperson ved spørsmål.

Hvis du ikke finner ditt lag eller forening i denne oversikten, kan du registrere deg her.

Logg inn

Andre
Barne- og ungdomsorganisasjoner
Bolig- og lokalmiljø
Frivilligsentraler
Idrett
Interesseorganisasjoner
Kunst og kultur
Mangfold og inkludering
Natur- og miljøvern
Rekreasjon og sosiale foreninger
Sosiale tjenester
Tros- og livssynsorganisasjoner
Velforening
List alleA-larm bruker- og pårørendeorganisasjon

A-larm er en bruker og pårørende organisasjon innen rusfeltet.

- Alle tjenestene våre er gratis og du trenger ingen henvisning.

- Gratis Lavterskeltilbud til brukere i et sosialt og trygt nettverk
- Digitale samlinger for pårørende hvor hele landet kan delta hver uke.

- Samtaler, informasjon og veiledning til brukere på telefon, digitalt, mail eller i møter

- Brukermedvirkning i råd og utvalg, med fokus på rettigheter og tjenester for brukere

- Holdnings og- opplysnings arbeid om rusproblematikk for brukere

- Samarbeider med organisasjoner, helseforetak, kommuner, NAV og universiteter

Markensgt 36
4612 Kristiansand
Web:www.a-larm.no
Kontakt: Unni Stålesen

Telefon: 47451604

Faste aktiviteter:

Mekkeriet : Møteplass for ungdom/ unge voksne
Mandager og onsdager kl 17.00-20.00

Kaffepraten: Samtalegruppe for brukere og pårørende
Tirsdager kl 17.30 -20.00

Digital Pårørende:
Tirsdager kl 19.00-20.00
Lenke til møtet:
https://us02web.zoom.us/j/86284939338 - Meeting ID: 862 8493 9338

Ungdom i arbeid på Lindland gård
Mandag, tirsdag, onsdag 10.30-1430

For mer informasjon kontakt Regionleder på tlf 47451604

Østre Skogsfjord velforening

Velforening for nabolaget på Østre Skogsfjord.
Arrangerer forskjellige sosiale sammenkomster og dugnad i nabolaget.

Kongefjellveien 19
4517 Mandal
Kontakt: Maria Lohne Bakke

Telefon: 90527677

Øvre Vestlia Vel

Velforening for å ivareta vedlikehold av 2 stk kommunale lekeplasser.

Fjellia 12
4520 Lindesnes
Web:www.facebook.com/groups/577838835941357
Kontakt: Ivar Fidje

Telefon: 97719980

Faste aktiviteter:

Årlig rydde aksjon og vedlikehold av lekeapparater og området.
Hver 14 dag klipper vi 2 stk store plener.

Øyslebø Vel

Øyslebø Vel har ca 350 husstander.
Befolkingen på Øyslebø kan dra nytte av følgende:
Vi har fem gapahuker og en dagsturhytte som vi vedlikeholder.
Vi drifter også en 22 hull Frisbeegolfbane.
ØV har en gruppe "voksne menn" som kaller seg "elvebreddens venner",
de vedlikeholder turstier og flere kommunale arealer.

Skjævesland 38
4532 Marnardal
Kontakt: Richard Sløgedal

Telefon: +4747465481

Diabetesforbundet Lindesnes

Diabetesforbundet har som visjon Sammen for et godt liv med diabetes - og en framtid uten.

Lokallaget i Lindesnes ønsker å gi tilbud for alle med diabetes uavhengig av type diabetes, alder og varighet på sykdommen. Vi arrangerer åpne temamøter 4-6 ganger i året, samt samlinger for foreldre til barn med diabetes.

Om du ønsker en å snakke med om diabetes, har vi har 3 sertifiserte "likepersoner" som vil lytte til deg og som er interessert i å hjelpe.

Lagmannsveien 12A
4519 Holum
Kontakt: Lena Olava Kvelland

Telefon: 951 55 580

Faste aktiviteter:

Varmtvanntrening i svømmehallen i Mandal mandager kl. 19-20 og fredager kl. 10-11.

Eigebrekk velforening

Velforeningens formål er å fremme allmennhetens felles interesse på Eigebrekk og herunder sikre allmennheten retten til fri ferdsel.
Velforeningen vi jobbe for gode oppvekstvilkår for barn og unge i bygda.
Integrering av tilflytter.
Aktivisere eldre.
Samt dugnader for å vedlikeholde lekeplasser og friområder.
Facebook-side: Eigebrekk Velforening.

Tregdeveien 832
4516 Mandal
Kontakt: Ann-Lisbeth Clausen Vidovic

Telefon: 47232303

Faste aktiviteter:

Dugnader
Sommer aktiviteter
Turer
Og sammenkomster for alle vinterstid

Familiekirken Mandal

Vi er en kristen menighet. Våre aktiviteter er åpne for alle og vi har mange forskjellige typer møter, samlinger og aktiviteter for alle generasjoner, og i både store å små grupper. Vi legger stor vekt på å ha gode tilbud for barn og unge. Vi har søndagsskole, Metro ungdom hver fredag (møte, spill/lek og kafè/sosialt fellesskap). Vi har også et dedikert arbeid for unge voksne, for de som er i 20-års alder. I tillegg har vi konfirmasjonsarbeid som drives sammen med flere menigheter i byen. Ellers for voksne så har vi smågrupper, seniorarbeid og misjonsforening. Dessuten har menigheten tilbud om sjelesorg og veiledning og vi driver aktivt omsorgsarbeid til eldre og syke. Vi har også deltagere med ulik etnisitet i menigheten, og har en egen Eritreisk bibelgruppe som samles hver lørdag. Gjennom et samarbeid med Evangeliesenteret er vi med om et kontaktsenter for rusmisbrukere i Mandal.

Sommerkroveien 10
4515 Mandal
Web:www.familiekirken-mandal.no
Kontakt: Terje Gustavsen

Telefon: 416 59 085

Faste aktiviteter:

Gudstjeneste hver søndag, og med Søndagsskole annen hver søndag.
Månedlige Unge voksne samlinger på søndager (fra +18 år).
Ukentlige samlinger for Metro ungdom på fredager (for tenåringer).
Ellers regelmessige bønnemøter, misjonsforening, manns samlinger og senior samlinger.

Fløyheia Vel

Velforening. 1 dugnad pr år. Utover dette og årsmøte er det lite aktivitet.

Fløyheia 4e
4517 Mandal
Kontakt: Christian G. de Presno

Telefon: 91105123

Foreningen Furulundens Venner

Kontakt: Johan Øystein T. Hjortland

Telefon: 97189122

Furutoppen vel

Velforening i boligfelt.

Furutoppen 15
4517 Mandal
Kontakt: Øyvind Brådland

Telefon: 47330165

Halshaug Vel

Halshaug Terrasse
4514 Mandal
Kontakt: Bjørg Ekeland

Telefon: 90616341

Harkmark blandakor

Kontakt: Anne Raaen

Telefon: 97188770

Høye grendehus

Grendehus

Høyeveien 41
4534 Marnardal
Kontakt: Sandra Haven
Telefon: 95994024

Faste aktiviteter:

Basar, juletrefest, olsok

HLF Agder Foreldrelag

Forening for hørselshemmede barn med søsken og foreldre.

Fasselandsveien 261
4520 Lindesnes
Web:www.facebook.com/groups/292974797762432
Kontakt: Ellen Anda Aslesen

Telefon: 469 06 558

Faste aktiviteter:

Vi arrangerer forskjellige aktiviteter og kurs.

HLF Mandal og Omegn

Interesseforening for mennesker med nedsatt hørsel, tinnitus og meniére.

Buråsveien 59 A
4514 Mandal
Web:www.facebook.com/groups/1005291086985207
Kontakt: Jan Inge Revheim

Telefon: 91009550

Faste aktiviteter:

Faste medlemsmøter, åpne kontordager, kurs / foredrag og turer.

Holum historielag

Kontakt: Svein Glomsaker

Telefon: 95143867

Kleven Vel

Velforening som prøver å holde kleven ryddig og fin.

Kleven 9
4515 Mandal
Kontakt: Arild Wilhelmsen

Telefon: +4797432520

Korissima

Korissima er et av Mandals eldste damekor. Vi er for tiden en liten men glad gjeng med damer, som øver hver tirsdag på musikkens hus. Vi synger både på Norsk og Engelsk viser, pop og annet. Vår nye dirigent : Mariia Yefanova er en dyktig ung dame med kor og dirigent erfaring fra Ukraina.
Facebook-side: Korissima.

Bergeveien16
4516 Mandal
Kontakt: Marit Tollefsen

Telefon: 99348223

Landøy og Udøy Vel

Landøy og Udøy er 2 øyer i Lindesnes kommune, sør for Tregde. Fra gammelt av var Landøy og Udøy bosted for loser og fiskere, i tillegg til litt landbruk. På Landøy var det skole, bygget i 1870 og nedlagt i 1964. På Landøy er det også et eget forsamlingshus "Lokalet" som ble bygget i 1919. I 1920 var det 97 fastboende og 25 skolebarn på begge øyene. På Landøy og Udøy er det 20 våningshus med våningshus sjøbod og båthus, bygget i perioden 1800 til 1930, som i dag brukes som fritidsbolig. På 1990-tallet ble det etablert en egen velforening som har som hovedoppgave å sørge for bevaring og vedlikehold av skolen, "Lokalet, bevar kulturlandskapet, organisere og tilrettelegge for sosiale aktiviteter for Landøy og Udøy, samt øyene i nærheten. På "Lokalet" blir det årlig arrangert basar om sommeren, møter og sammenkomster, samt på skolen, som nå er innredet som Museum, arrangeres det kafe med kulturhistoriske innslag gjennom hele sommeren.

Ærfuglveien 51D
4623 Kristiansand
Kontakt: May-Brith Ohman-Nielsen

Telefon: 97527220

Faste aktiviteter:

På Landøy og Udøy arrangeres det kafé hver lørdag i hele juli på Skolehuset. Sosialt treff for feriegjester på øyene rundt. Salg av kaffe, brus, is og kaker. I midten av juli arrangeres det basar på Lokalet med mang flotte gevinster og dagen etter er det den store Landøy- og Udøy dagen. Dagen starter med fiskekonkurranse på Udøy-fjorden og krabbefiske i stranden på Landøy og Udøy. Deretter er det familieløype på Landøy og etterpå samles vi på skoleplassen til aktiviteter som fotball, volleyball og andre aktiviteter. Kiosk med salg av is, brus, kaffe og kaker. Avsluttes med premieutdeling. På kvelden samles vi i sør-stranda på Landøy til grilling eller fiskesuppe. Det arrangeres også konserter eller andre kulturelle arrangementer som blir nærmere annonsert. De siste årene har det vært arrangert konsert med Helene Bøksle. En fantastisk opplevelse.

Landsforbundet for funksjonshemmede og pårørende (LUPE)

Web:www.lupeorg.no
Kontakt: Synnøve Tisland

Telefon: 92419625

Langåsen vel

Langåsen vel, for nærmiljø og samhold i nabolaget.
Facebook-side: Langåsen vel.

Langåsen 29b
4513 Mandal
Kontakt: Christina Midling Tronstad

Telefon: 93060228

Laudal vel

Velforening som skal fremme boglede i Laudal.
Vi har vårryddeaksjon i samarbeid med Laudølen 4H, flere turstier med fine utkikkspunkter som ryddes, lagt til rette for badeplass nedenfor Mjålandsbrua. Regeviga med skatepark, noen få frisbeegolfkurver, bålplass og gapahuk. «Domen»- en stor trelavvo med bålplass og fine uteområder. Medlemmer av Velet kan låne stedet ved å kontakte Arno. Setter pris på et lite Vippsbidrag ved bruk.

Vi ønsker å skape lavterskel treffpunkter i nærområdet. Har av og til frokosttreff og andre «pop-up»-arrangementer.

Laudalsgarden 5
4534 Marnardal
Kontakt: Ingebjørg Foss

Telefon: 47758785

Faste aktiviteter:

Vi arrangerer St.Hansfeiring og julegrantenning i samarbeid med andre lag i bygda. Laudal Vel har også egen tid i Laudal svømmehall.

Lindesnes Birøkterlag

Lindesnes birøkterlag er en interesseforening for birøktere i Lindesnes. Vi har faglige arrangementer og medlemsmøter. I tillegg arrangeres ulike kurs innen birøkt.

Tregdeveien 1097
4516 Mandal
Web:https://www.facebook.com/groups/1275874075863431
Kontakt: Linda Rabbe Haugen

Telefon: 40222078

Lindesnes demensforening

LDF er en interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende. Vi arbeider for en god demensomsorg slik at både demenssyke personer og deres pårørende følges opp med veiledning og hjelp gjennom sykdommen.
Vi arbeider for flere alternative dagsenterplasser og
avlastningsplasser når det er behov for det.

Kontakt: Leder: Sven Erik Faye, Kontaktperson: Marianne Skoie

Telefon: 92628749

Faste aktiviteter:

Samtale grupper for pårørende.
Samtale grupper for voksne barn av demenssyk forelder.
Erfaringsgrupper for demenssyke. Temamøter og demens .
Deltar som vertskap på Kurts kafe.
Deltar med veiledning og hjelp til pårørende på ny-oppstartet demenskor.

Lindesnes frivilligsentral

Skal være en møteplass hvor mennesker kan få hjelp og også være med å hjelpe andre. Vi driver en bruktbutikk og et sykkelverksted på Vigeland.

Postboks 27
4523 Lindesnes
Web:lindesnes.frivilligsentral.no
Kontakt: Melvin Kleiven

Telefon: 41441551

Faste aktiviteter:

Møteplass.
Middagslevering.
Kjører ut matpakker for Frelsesarmeen.
Besøkstjeneste.
Aktiviteter på Vigeland Omsorgssenter(Bingo, konserter, arbeidsstue, trimdans, trilleturer)
Enkle hageoppdrag.
Strøing og snøskuffing dersom ikke det er for stor oppdrag.
Datakurs.
Bruktbutikk.
Sykkelverksted.

Lindesnes historielag

Lindesnes historielags formål er å vekke, øke og spre interesse for og kunnskap om den kulturhistoriske arv i Vigmostad, Sør-Audnedal og Spangereid.
For å nå dette målet velger laget til en hver tid egnede aktiviteter og arbeidsformer som for eksempel foredragskvelder, turer og utgivelse av «Glimt fra Lindesnes». Laget kan også velge å støtte andre i deres arbeide for å bevare eller formidle kulturhistorie.
Facebook-side: Lindesnes historielag.

Postboks 128 Vigeland
4524 Lindesnes
Web:www.lindesneshistorielag.wordpress.com
Kontakt: Rolf Steinar Bergli

Telefon: 90993743

Faste aktiviteter:

Temakvelder og turer.

Lone skolehus

Lohne krets eier og driver det gamle skolehuset i kretsen.
Facebook-gruppe: Lohne skolehus.

Åviksveien 218
4520 Lindesnes
Kontakt: Jan Åge Syrdal Skjærstad

Telefon: 90169994

Faste aktiviteter:

Dugnad, basar og julefest.

Lyngblomsten 4h

Har du lyst på en sosial, aktiv og morsom hobby? Har du lyst å bli venn med dyra, naturen, reise på leir og lære hvor maten kommer fra?

Noe av dette og mye mye mer kan du være med på i din lokale 4h klubb.

Manneskaret 44
4534 Marnardal
Web:www.4h.no
Kontakt: Kristin Bråten

Telefon: 476 52 185

Faste aktiviteter:

Fra 4-9 år samling annen hver mandag.

Fra 9-18 år møter 1 gang i mnd pluss prosjekter hjemme.

Mandagstreffet Spangereid

Sosialt treffsted for godt voksne/eldre.

Mandagstreffet drives i samarbeid mellom Spangereid menighet, Spangereid Helselag og Spangereid Bedehus

Preshusmoen 6
4521 Lindesnes
Kontakt: Bjørg Strandmyr

Telefon: 90503881

Faste aktiviteter:

Samling hver 14. dag. Innholdet fellessang, musikk, 3/4 t tema/foredrag., kaffe og vaffel, utlodning. Frammøte mellom 40 - 80 personer.

Mandal dykkerklubb

Vi er ute å dykker stort sett alle helger og noen ganger i mellom.

Vi er en sosial gjeng, i alle aldere, som det er lett å komme i kontakt med.

Alle er velkommen.

Aktivitetene er:
Marin arkeologi
Marin biologi
Undervanns Foto / film
Rense havbunnen for søppel

Facebook: Mandal dykkerklubb

Nordre banegate 35
4514 Mandal
Kontakt: Jens Hetlevik

Telefon: 90891965

Faste aktiviteter:

Vi er ute å dykker stort sett alle helger og noen ganger i mellom.

Vi reiser ut annen hver lørdag og søndag, for å kunne dekke flest mulig.

Mandal husflidlag

Kursvirksomhet i og praktisering av husflidsteknikker som veving, skinnarbeider, strikking, hekling, fletting ol.
Facebook: Mandal husflidlag.

Haraldsgata 3
4514 Mandal
Web:www.husflid.no
Kontakt: Annechen Ree

Telefon: 95764449

Faste aktiviteter:

Ung husflidskvelder med aktiviteter for barn i skolealder.

Mandal Jazzklubb

MJKs formål er å:
a) gi publikum anledning til å oppleve levende musikk
b) være en arrangør for profesjonelle musikere
c) spre kunnskap om, øke forståelsen for og interessen for jazzmusikk og beslektede musikkformer.
d) legge forholdene til rette for amatører som ønsker å spille og lære mer om jazz og beslektede musikkformer.
e) samarbeide med andre organisasjoner innen kulturlivet hvis dette kan bidra til en styrking av musikkmiljøet.

Facebook-side: Mandal Jazzklubb - medlemsside

Hollendergata 5c
4514 Mandal
Kontakt: Jan Rune Pedersen

Telefon: 90108023

Mandal kajakklubb

Facebook-side: Mandal Kajakk-Klubb

Kontakt: Steinar Jakobsen

Telefon: 90638588

Mandal karateklubb

Klubben holder til i egne lokaler og tilbyr trening for barn, ungdom og voksne fra 8 års alderen. Vi legger vekt på høflighet, tålmodighet og innsatsvilje. Mandal Karateklubb ble stiftet i januar 1980. Vår stilart er Shorinryu karatedo, «shobayashi». Det finnes klubber i Canada, USA, Japan og Norge.

Vibeveien 12 A
4514 Mandal
Web:www.mandalkarateklubb.no
Kontakt: Svein-Yngve Tellefsen

Telefon: 474 69 601

Faste aktiviteter:

Vi tilbyr trening på forskjellig nivå og aldersgruppe:
Nybegynnere
Idrettskolen (Turtles)
Yngre mellomparti (striper)
Mellomparti
Videregående
Mosjonsparti (knokkelpartiet)

Facebook: Mandal Karateklubb

Mandal KFUK/KFUM-speidere

Kontakt: Brynjulf Bakklund

Telefon: 90763272

Mandal kunstforening

Vi arrangerer kunstutstillinger og ønsker å vise frem kunstnere fra regionen / Lindesnes kommune. Vi ønsker å bruke elever ved kulturskolen ved åpninger av utstillinger. Vi har en egen kunstsamling, som vi låner/leier ut til Lindesnes kommune og Mandal museum. Vi samarbeider med Galleri Buen og hjelper til med montering og vakter for galleriet.
Kunstforeningen ble stiftet 26. januar 1939.
Ønsker du å være medlem eller hjelpe til ved utstillinger?

Sandskargata 6A
4515 Mandal
Web:www.mandalkunstforening.no
Kontakt: Kristin Blørstad

Telefon: 48144144

Faste aktiviteter:

Utstillingene er åpne for alle og er gratis.

Mandal og omegn revmatikerforening

Vi er en forening for personer med revmatiske lidelser. Dette er en forening for alle aldersgrupper.

Facebook: Mandal og omegn revmatiker forening

Web:www.revmatiker.no/ditt-lokallag/agder
Kontakt: Katrine Eike Leikny

Telefon: 99378518

Faste aktiviteter:

Gåtur i Furulunden annenhver onsdag.

Gåtur i Furulunden med avslutning på knokkelkafe siste onsdag i måneden.

Mandal Sanitetsforening

Inspirere til aktivitet for å skape et trygt og inkluderende nærmiljø. Med vekt på det sosial og helsemessige aspekt.
Kvinnehelse og likestilling.

Foged Heibergsgate 7a
4514 Mandal
Web:https://www.facebook.com/mandalsanitetsforening
Kontakt: Nana Finnes

Telefon: 91543592

Faste aktiviteter:

Språkvenn, hver annen uke. Samle minoritetsspråklig kvinner og norske for utveksling av kultur og språktrening.
Informasjons møter. Ca. et i mnd. Åpent for alle.
2 store aksjoner for innsamling av midler. Fastelavns aksjon i februar.
Torvdager i august.

Mandal Soroptimist klubb

Kontakt: Hallfrid Jostedt

Telefon: 99418146

Mandal svømmeklubb

Mandal Svømmeklubb (MSK) ble stiftet 31.12.1936. Klubben har ca 500 medlemmer fordelt på svømmeskolen, konkurransepartier og masters. Konkurransesvømmerne er på begynnernivå til nasjonalt nivå. Vår hjemmearena er Mandal svømmehall, hvor vi trener og arrangerer stevner. Faste stevner i vår regi er Mandalitten og Sjøsandsvømmingen (utendørs).

Postboks 259
4503 Mandal
Web:www.msk.no
Kontakt: Toralf Westermoen

Telefon: 90133228

Faste aktiviteter:

Se vår nettside www.msk.no eller Facebookside Mandal svømmeklubb - MSK.

Mandal sykkelklubb

Mandal Sykkelklubb har medlemmer fra 7 år og oppover.

Det er trening for alle aldre og aktivitetsnivået er størst på vår, sommer og høst. Det er mulig å delta på sykling på landevei og i terreng. Det er ingen faste treningsdager for de voksne, men det legges ut fellesturer på FB.

Vi har en egen gruppe for barn og ungdom, som har treninger mandager og torsdager. Mandagstreningene er på Vassmyra Terrengsykkelpark. Denne fine parken er tilrettelagt og har forskjellige graderinger slik at den passer for ALLE nivåer av sykkelferdigheter. Her opplever ALLE mestring og sykkelglede!

Parken er tilrettelagt for voksne som vil ha løyper med tekniske partier å sykle i.

Speiderveien 11
4514 Mandal
Web:www.mandalck.com
Kontakt: Vidar Tregde

Telefon: 975 82 727

Mandals Turnforening

Mandals Turnforening er en av byens eldste idrettsforeninger, stiftet 13. november 1886.

I dag jobber Mandals Turnforening etter mottoet «Samhold, Kvalitet og Glede». Vi har ca. 950 medlemmer i alle aldere, fra alle samfunnslag og i alle «former og farger». Det er viktig for oss at alle føler seg hjemme hos oss.

Mandals Turnforening har stor tro på fremtiden. Turn er en basisidrett. En idrett hvor en trener alle de grunnleggende ferdigheter for en allsidig sterk og god kropp og et godt sinn. I barneårene legges det et motorisk grunnlag som bygges på resten av livet. I ungdomsårene bygges de gode relasjonene og sunne holdninger og verdier. I voksen- og seniorlivet er det mosjon for en god fysisk og psykisk helse som er viktig. Dette har vært vårt kjerneområde i over 100 år, og her vi er aller best.

Giert Giertsens gate 29
4514 Mandal
Web:www.mandalsturnforening.no/portal/arego/club/1252
Kontakt: Daniel Nilsen

Telefon: 95059699

Faste aktiviteter:

Småbarn (2-7 år):
Foreldre og Barn Turn
Idrettskolen
Hardhausene
Perlene
Turnskolen

Barn (7-12 år)
S360 3.-4. kl.
Freestyle 3-7 kl.
Turn for alle
Sportsdrill (2-4 kl.): Nytt tilbud i 2023!

Ungdom (10/12-20 år)
S360 Ungdom (fra 5. klasse)
Turn for alle

Vi har også ulike konkurransepartier innen apparatturn, rytmisk gymnastikk (RG) og TeamGym (Tropp).

I tillegg har vi flere partier for voksne og godt voksne mennesker. Info om dem finnes på vår nettside.

Manneskaret Vel

Velforening som jobber for å holde byggefeltet til et fint sted å bo!

Manneskaret 44
4534 Marnardal
Kontakt: Kristin Bråten

Telefon: 47652185

Marnar Pistollag

Vi driver med konkurranse skyting, samt arrangerer skyte stevner og skyte treninger.

Vi har medlemmer i alle aldre fra 2 -100 år. Vi har 2 innendørs baner og 1 utendørs bane til rådighet. Disse er også rullestol vennlige.

Postboks 301
4503 Mandal
Web:www.marnarpistollag.no
Kontakt: Arne Landsverk

Telefon: 91364620

Faste aktiviteter:

Vi har faste skytetreninger mandager og torsdager, utenom ferier/helligdager.

Marnar seniordans

Vi er en gruppe seniordans,startet i 2008, og har hatt opptil 45 medlemmer. Vi er organisert gjennom Seniordans Norge (SN),og har som formål å skape kontakt og bryte isolasjon blandt eldre gjennom å få kunnskap om eget og andre lands dansekulturer. Vi danser til rytmene fra swing, vals, tango, reinlender m.fl. Vi har instruktører med alle grunnkurs og flere videregående kurs, og det gis instruksjon før og gjennom dansen. Vi møtes til en 2 timers økt hver mandag, i gymsalen, Laudal skole. Fin musikk, danseglede, hjernetrim, fellesskap og nettverk er essensen, og dette gledes vi av, og gleder oss til. Dette er god trim, og et sosialt treffsted for menn og damer i alle aldre! Bare kom og prøv!

Manneskaret 7
4534 Marnardal
Kontakt: Inger Grande Kråkeland

Telefon: 464 30 799

Faste aktiviteter:

Det er gjennomgående dans på treningskveldene, og vi har sammenkomster og festligheter i regi av regionene, dansetreff på nasjonal basis. Vi har hatt årlige turer lokalt, og landsstevne nasjonalt.

Marnardal idrettslag

Kontakt: Line Skaar

Telefon: 92094754

Marnardal idrettslag Barnetrim

Mil trim barnetrim har aktiviteter for barn fra siste halvår av førskolen og 1 og 2 klasse.

Øyslebøveien 54
4532 Øyslebø
Kontakt: Cato Fidjestøl

Telefon: 95886584

Faste aktiviteter:

Hver tirsdag kl 17:15-18:00 i Marnarhallen.
Regellek og moro med variasjoner slik at barna kommer innom ulike idretter, leker og ballspill.

MHI Håndball

Lag og forening tilknyttet håndballaktiviteter.

Victorias vei 38
4515 Mandal
Web:www.mhihandball.no
Kontakt: Jonas Leyre Amstrup

Telefon: 975 12 929

Faste aktiviteter:

Håndball for alle aldre og fysiske evner.

Se mer informasjon om aktivitetene på www.ungfritid.no.

Facebook: MHI Håndball

Naturvernforbundet i Lindesnes

Naturvernforbundet i Lindesnes arbeider for å verne og forvalte naturen på en måte som sikrer vårt felles livsmiljø. Hovedmålet er at natur- og miljøhensyn må legges til grunn for all menneskelig aktivitet.

Nesehaven 1
4513 Mandal
Web:www.facebook.com/Naturvernforbundet-i-Lindesnes-511481035678798
Kontakt: Rådmund Steinsvåg

Telefon: 901 60 166

Nedre Vestlia, Trean og Nedre Sølvberget Vel

Velforeningens formål er å ivareta medlemmenes felles interesser i området og søke å utvikle et trygt og attraktivt nærmiljø.

Facebook-gruppe: Nedre Vestlia, Trean og Nedre Sølvberget vel

Sølvbergveien 15
4520 Lindesnes
Kontakt: Rolf Steinar Bergli

Telefon: 90993743

Norsk Folkehjelp Mandal

Norsk Folkehjelp Mandal driver med praktisk og politisk påvirkningsarbeid for å bedre sårbare grupper og deriblant flyktningers situasjon og rettigheter i Norge. Vi har flere aktiviteter innen flyktning- og integreringsarbeid og deltar på mange arrangementer i Mandal i løpet av året. Vi arrangerer fast "Ruslepraten" en gang i mnd og har åpne medlemsmøter. Vi er en del av Norsk Folkehjelp som er arbeiderbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon.

Ytre Sandgate 7
4514 Mandal
Web:www.folkehjelp.no/lokallag/mandal
Kontakt: Ziad Taha

Telefon: 45275630

Faste aktiviteter:

"Ruslepraten" - vi går tur sammen og samles etterpå for sosialt samvær i Ytre Sandgate 7. Åpent for alle, gratis og med fokus på å snakke norsk, og få litt fysisk aktivitet. Ta med hele familien.

Vi har også åpne medlemsmøter hver mnd.

Norsk Folkehjelp er også ansvarlige for å koordinere Natteravnene på lørdager i sommerferien (juli).

Se vår Facebook-side: norskfolkehjelpimandal


Omland bygdelag

Omland bygdelag omfatter et stort geografisk område, som blant annet inkluderer Sodevika, Strømsvika, Omland og Tofte med nærmere 100 husstander og flere enn 100 hytteeiendommer.

1. FORMÅL
Omland Bygdelag har til formål å samle de som bor innen bygdas område til felles opptreden og samarbeide for felles beste.
2. MEDLEMSKAP
Alle som bor innenfor bygdas område kan bli medlemmer av Omland Bygdelag
Facebook-gruppe: Omland Bygdelag

Tregdeveien 392 c/o Omlandsneset 17a
4516 Mandal
Kontakt: Gitte Garvik

Telefon: +4792257381

Faste aktiviteter:

Juleverksted , Grøtfest
Vår rydding, familiedag, natursti,
Sommermarked, byttemarked ,
Halloween fest for yngre barn
Ukentlig treningslokale
Lørdagstrim , onsdags yoga,
barnetrim (oppstart 2024)
Møtelokaler , utleie festlokaler,
Med mere.

Piren Kulturrom

Kontakt: Jan Rune Pedersen

Telefon: 90108023

Ramsdalen Vel

Facebook: Ramsdalen Vel.

Aasmund Vinjes gate 32
4517 Mandal
Kontakt: Anne Lise Pedersen

Telefon: 97136409

Reme og Svennevik Vel

Vi er to bygder med et felles Vel. Vi ordner med klipping vedlikehold og pynting. Juletretenning, tilrettelegge for barn/unge og eldre. lekeapparater, benker, blomster/trær/busker, fotballmål,volleyballnett, strandleker, dugnad ved plukke søppel langs veier og strender, bygge hummerbu, og planlegger Lavvo ved stranda.
Facebook-side: Reme og Svennevik vel

Bukkensbakken 1
4521 Lindesnes
Kontakt: Lloyd Kristensen

Telefon: 46947210

Faste aktiviteter:

Juletretenning, årsmøte, søppelplukking, klipping

Søgne & Mandal Basketballklubb

Norges sydligste basketballklubb. Holder til i Søgne og i Mandal. Tilbud for store og små. Sjekk våre hjemmesider for mer informasjon.

Facebook: Søgne & Mandal Basketballklubb.

Web:www.slamdunk.no
Kontakt:
Telefon: 97979404

Sør Audnedal Helselag

Sør Audnedal helselag er en forening under Nasjonalforeningen for folkehelse.

Vi har et styre på 7 og har en medlemsmasse på 69.

Spangereidveien 635
4520 Lindesnes
Web:www.nasjonalforeningen.no
Kontakt: Karin Hansen

Telefon: 40109393

Faste aktiviteter:

Sør Audnedal Helselag arrangerer en gang i måneden hyggemøte på Vigeland Omsorgssenter. Møtet er for personer med demens og pårørende og er også åpent for alle. Det møter som regel opp rundt 60-70 personer

Vi er med i Tirsdagsdansen på Omsorgssenteret sammen med Lindesnes Frivilligsentral.

Vi har også strikkekafe på Kulturtorget tirsdager i partallsuker.

Vi leverer frukt til Nyplass skole, til Hopp for hjerte (Hoppetau konkurranse), i forbindelse med Nasjonalforeningen for folkehelse sin årlige Hjerteaksjon på våren. Vi deltar også i Nasjonalforeningen for folkehelse sin innsamling til Demensaksjonen i september.

Sjølingstad og omegn vel

Kontakt: Veronica Skuland Granlund

Telefon: 47622663

Skjernøy Vel

Skjernøy Vel er velforeningen på Skjernøy i Lindesnes Kommune. Vi arbeider for felleskapet på øy og vedlikeholder grendehus, lekearealer og avholder diverse arrangement på øya.

Skjernøyveien 447
4516 Mandal
Kontakt: Andreas Loland

Telefon: 95216191

Faste aktiviteter:

Lobbefest
17 mai
Bingo
Quiz
Høsttreff
Grendehuskafe

Snig Velforening

Snig Velforening sørger for å sikre litt sosiale samlinger for sine innbygger via diverse arrangementer gjennom året.
Og så har vi en ivrig dugnadsgjeng som stiller opp på ulike faste oppgaver og ellers andre ting vi blir enige om.
Facebook: Snig Velforening.

Spangereidveien 431
4520 Lindesnes
Kontakt: John Ove Simonsen

Telefon: 91357288

Faste aktiviteter:

Januar: Juletrefest. Holde skøyteisen på Evja fri for snø.
Februar: Årsmøte.
Mars: Rydding av strendene for rekved.
Mai: Vår-ryddedag rundt fellesområder og vask av bedehuset.
Juni: St.Hans-feiring.
Juli: Gressklipping av felles grøntarealer.
Vasking av offentlig toalett på stranden gjennom hele sommeren.
August/september: Klipping av Evja før vinteren.
November: Sette opp juletre m/lys på stranden.
Desember: Grøtfest.

Solhøgda Terrasse Vel

Velforening for nabolaget skjønefjell, asalbakken og delvis vangen.

Arrangerer sosiale sammenkomster i nabolaget.

Skjønefjellveien
4517 Mandal
Kontakt: Maria Wårøy

Telefon: 90684415

Faste aktiviteter:

Årlig ryddeaksjon og vedlikehold av lekeapparater og friområder.

Årlig årsmøte, søppelplukking, klipping av grøntområde.

Spangereid Helselag

Lokallag i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Aktiviteter for barn, unge og eldre.

Interesseorganisasjon for pårørende og personer med demens. Forebyggende arbeid hjerte/kar sykdommer.

4521 Lindesnes
Kontakt: Eva Dybvik

Telefon: 95129140

Faste aktiviteter:

Hjerteaksjon med marsj for gå-gruppe og barnehager.

"Gå med oss" en gang i uken.

Oppfordrer skoler til å delta i Nasjonalforeningens hoppetau-konkurranse to uker i mai.

"Strikk med oss" hver 14. dag.

Hyggekveld for beboere på "Eldresenteret", Bedehuset.

Deltar i Mandagstreff hver 14. dag.

Årlig sommertur for alle som ønsker å være med.

Opplegg med spill for skoleelever.

Spangereid kvinneforening NMS

Spangereids eldste forening. Har årlig basar til inntekt for NMS.

Postboks 16
4522 Spangereid
Kontakt: Wenche T Storaker

Telefon: 911 03 986

Spangereid Vel

Spangereid vel er en velforening som bidrar til sosiale sammenkomster for bygda og organisere vårrydding , julegrantenning og annet.

Presthusmoen 1
4521 Lindesnes
Kontakt: Aina Hermansen

Telefon: 48951040

Spillavhengighet Norge

Spillavhengighet Norge jobber lokalt, regionalt og nasjonalt for å forebygge spilleavhengighet. Vi bidrar til at spilleavhengige og pårørendes stemmer blir hørt og vi setter lys på avhengighetens baksider.

Strandveien 10
9060 Lyngseidet
Web:www.spillavhengighet.no
Kontakt: Lill-Tove Bergmo

Telefon: 952 30 375

Faste aktiviteter:

Organisasjonen har nettverksgrupper både digitalt og fysiske. Hjelpetelefon og deler ut Gamban for å sperre seg fra spillsider.

Støkkan og Hermansby vel

Støkkan og Hermansby Vel sitt formål er å ivareta medlemmenes interesser i
området og søke å utvikle stedet til et trygt og godt boligmiljø.

Foreningens styre kan samarbeide med andre foreninger eller institusjoner i saker av felles interesse.

Konkoigata 8a
4514 Mandal
Kontakt: Stian Stinaldo Skjævesland-Mathisen

Telefon: 974 78 050

Stemmen Vang vel

Dette er et vel for bolig feltet vi bor i.
Facebook-side: Stemmen Vang vel.

Vangsveien 11
4517 Mandal
Kontakt: Siv Anita Kristiansen

Telefon: 90560163

Faste aktiviteter:

Dugnad.

Strandkilen beboerforening/Hisåsveien Vel

Strandkilen beboerforening/Hisåsveien Vel er en forening for for 22 husstander i Hisåsveien 11- 53. Vi har sameie på carporter. Vi fungerer som en velforening og har påtatt oss mye ansvar for den kommunale lekeplassen her.

Hisåsveien 49
4513 Mandal
Kontakt: Hisåsveien 49

Telefon: 94154460

Faste aktiviteter:

Vi har dugnader for å rydde og vedlikeholde området og lekeplassen en til to ganger i året.

Sydspissen sopp- og nyttevekstforening

Sydspissen sopp og nyttevekstforening er en nyoppstartet forening som fokuserer på sanking av sopp og nyttevekster. Vi arrangerer turer, kontroller, kurs, med mer, i sammenheng med sopp og nyttevekster. Vi har først og fremst aktiviteter i Lyngdal og Lindesnes.

Web:www.sydspissen.soppognyttevekster.no
Kontakt: Lise Anni Lunden

Telefon: 913 06 708

Faste aktiviteter:

Turer
Kontroller
Kurs

Følg oss gjerne på Facebook: Sydspissen sopp- og nyttevekstforening

Syrdal Vel

Skal fremme medlemmenes felles interesser i området og virke for stedets sosiale og fysiske miljø, og beboernes trivsel og sikkerhet. Skal særlig bidra til å legge til rette for fast bosetning.
Facebook-gruppe: Syrdal Vel.

Åviksveien 218
4520 Lindesnes
Kontakt: Jan Åge Syrdal Skjærstad

Telefon: 90169994

Faste aktiviteter:

Dugnad, Sankthans-feiring og julefest.

The Southern Lighthouse

"The Southern Lighthouse" er en samlende rollespillorganisasjon for Sørlandet, med tilhørighet i Mandal. Organisasjonen har som mål å samle og forene mennesker i alle aldre med interesse for rollespill som DnD, Pathfinder ol. Organisasjonen har som mål og skape et tett nettverk mellom rollespillere og tilby dem et samlet lokale, årlige arrangementer, samlinger, kurs og andre aktiviteter.

Gustav Vigelands vei 28
4514 Mandal
Web:https://www.facebook.com/profile.php?id=61556375734456
Kontakt: Asle Ydestad Tellefsen

Telefon: 47675920

Faste aktiviteter:

Organisasjonen arrangerer jevnlige rollespillkvelder, DnD-Adventure League, møtekvelder, malekvelder og lignende.

Alle samlingene er gratis og åpne for alle i alle aldre. Det krever ingen forkunnskaper for å bli med og terskelen skal være så lav som mulig for å titte innom og se hva som skjer

Tredalslia vel

Vel for boligfeltet Tredalslia (Peder Claussønsvei) og Kvernhusbakken. Ivareta beboeres interesser.

Peder Claussønsvei 32
4520 Lindesnes
Kontakt: Arne Kvinen

Telefon: 95152816

Faste aktiviteter:

Årsmøter.

Ulvegjelet Vel

Velforening for nabolaget Ulvegjelet.

Sagaveien 10
4517 Mandal
Kontakt: Turid Kleveland

Telefon: 95805399

Vallemoen Vest Velforening

Velforening for Vallemoen Vest byggefelt (Abrahams vei 1 til 108).
Ansvar for generell drift og vedlikehold av fellesområdene.

Abrahams vei 1-108
4520 Lindesnes
Kontakt: Morten Tveit

Telefon: 95886975

Våre Strender Lindesnes

Skal bidra til å rydde kystlinjen vår for plast og annet avfall.

co/ Visit Lindesnes Hollendergata 3
4514 Mandal
Kontakt: Erling Løfsnes

Telefon: 91683575

Faste aktiviteter:

Strandryddedager og andre ryddeprosjekter.

Se Facebook for mer informasjon: Våre Strender - Lindesnes

Vigmostad Vel

Kyrehagen 29
4520 Lindesnes
Kontakt: Anita Grønstøl

Westernrideklubben Rain City Riders

Vi har hovedfokus på WESTERNRIDNING , men vi er et lavterskeltilbud for barn, unge og voksne innenfor hest og ridning. Vi legger stor vekt på det sosiale.
Facebook: Western Mandal

Stall Jåbekk
4515 Mandal
Kontakt: Ove A. Hansen

Telefon: 92553990

Faste aktiviteter:

Vår, sommer og høst har vi faste treninger hver uke. Vinteren er det mer etter ønsker.