Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Dette er en oversikt over frivillige lag og foreninger i Lindesnes kommune. Det er lag og foreninger selv som melder inn informasjon om sin aktivitet og kontaktinformasjon. Lag og foreninger er videre ansvarlige for å melde inn oppdateringer. Frivillighetskoordinator i Lindesnes er kontaktperson ved spørsmål.

Hvis du ikke finner ditt lag eller forening i denne oversikten, kan du registrere deg her.

Logg inn

Landøy og Udøy Vel

Landøy og Udøy er 2 øyer i Lindesnes kommune, sør for Tregde. Fra gammelt av var Landøy og Udøy bosted for loser og fiskere, i tillegg til litt landbruk. På Landøy var det skole, bygget i 1870 og nedlagt i 1964. På Landøy er det også et eget forsamlingshus "Lokalet" som ble bygget i 1919. I 1920 var det 97 fastboende og 25 skolebarn på begge øyene. På Landøy og Udøy er det 20 våningshus med våningshus sjøbod og båthus, bygget i perioden 1800 til 1930, som i dag brukes som fritidsbolig. På 1990-tallet ble det etablert en egen velforening som har som hovedoppgave å sørge for bevaring og vedlikehold av skolen, "Lokalet, bevar kulturlandskapet, organisere og tilrettelegge for sosiale aktiviteter for Landøy og Udøy, samt øyene i nærheten. På "Lokalet" blir det årlig arrangert basar om sommeren, møter og sammenkomster, samt på skolen, som nå er innredet som Museum, arrangeres det kafe med kulturhistoriske innslag gjennom hele sommeren.

Ærfuglveien 51D
4623 Kristiansand
Kontakt: May-Brith Ohman-Nielsen

Telefon: 97527220

Faste aktiviteter:

På Landøy og Udøy arrangeres det kafé hver lørdag i hele juli på Skolehuset. Sosialt treff for feriegjester på øyene rundt. Salg av kaffe, brus, is og kaker. I midten av juli arrangeres det basar på Lokalet med mang flotte gevinster og dagen etter er det den store Landøy- og Udøy dagen. Dagen starter med fiskekonkurranse på Udøy-fjorden og krabbefiske i stranden på Landøy og Udøy. Deretter er det familieløype på Landøy og etterpå samles vi på skoleplassen til aktiviteter som fotball, volleyball og andre aktiviteter. Kiosk med salg av is, brus, kaffe og kaker. Avsluttes med premieutdeling. På kvelden samles vi i sør-stranda på Landøy til grilling eller fiskesuppe. Det arrangeres også konserter eller andre kulturelle arrangementer som blir nærmere annonsert. De siste årene har det vært arrangert konsert med Helene Bøksle. En fantastisk opplevelse.