Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Dette er en oversikt over frivillige lag og foreninger i Lindesnes kommune. Det er lag og foreninger selv som melder inn informasjon om sin aktivitet og kontaktinformasjon. Lag og foreninger er videre ansvarlige for å melde inn oppdateringer. Frivillighetskoordinator i Lindesnes er kontaktperson ved spørsmål.

Hvis du ikke finner ditt lag eller forening i denne oversikten, kan du registrere deg her.

Logg inn

Lindesnes historielag

Lindesnes historielags formål er å vekke, øke og spre interesse for og kunnskap om den kulturhistoriske arv i Vigmostad, Sør-Audnedal og Spangereid.
For å nå dette målet velger laget til en hver tid egnede aktiviteter og arbeidsformer som for eksempel foredragskvelder, turer og utgivelse av «Glimt fra Lindesnes». Laget kan også velge å støtte andre i deres arbeide for å bevare eller formidle kulturhistorie.
Facebook-side: Lindesnes historielag.

Postboks 128 Vigeland
4524 Lindesnes
Web:www.lindesneshistorielag.wordpress.com
Kontakt: Rolf Steinar Bergli

Telefon: 90993743

Faste aktiviteter:

Temakvelder og turer.