Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Forvaltning og utvikling

Enhet forvaltning og utvikling består av to avdelinger; avdeling forvaltning og koordinering og avdeling utvikling og støttetjenester. Avdelingene ivaretar oppgaver som går på tvers av de andre enhetene innenfor området Velferd.

Avdeling forvaltning og koordinering

Har blant annet ansvar for tjenestetildeling, boligforvaltning, startlån og tilskudd, saksbehandling og vedtak om TT-kort, ledsagerbevis og parkeringskort.

Har du spørsmål om startlån, bostøtte, HC-kort, parkeringsbevis eller ledsagerbevis? 

Besøksadresse
Lindesnesgården, 2. etg
Store Elvegate 23 A, Mandal
 38 25 70 00, saksbehandlerne har telefontid mandag-fredag kl. 13-14
 Send en e-post til forvaltning og koordinering

Postadresse
Nordre Heddeland 26
4534 Marnardal

Avdeling utvikling og støttetjenester

Avdeling utvikling og støttetjenester har ansvar for tjenesteutvikling og innovasjonsprosjekter, fag- og kompetanseutvikling, merkantile oppgaver og støttefunksjoner, systemansvar for ulike fagsystemer og fagansvar for lærlinger innen Velferd.