Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Forvaltning og utvikling

Enhet forvaltning og utvikling består av to avdelinger; avdeling forvaltning og koordinering og avdeling utvikling og støttetjenester. Avdelingene ivaretar oppgaver som går på tvers av de andre enhetene innenfor området Velferd.

Avdeling utvikling og støttetjenester

Avdeling utvikling og støttetjenester har ansvar for tjenesteutvikling og innovasjonsprosjekter, fag- og kompetanseutvikling, merkantile oppgaver og støttefunksjoner, systemansvar for ulike fagsystemer og fagansvar for lærlinger innen Velferd. 

1