Plandokumenter

Plandokumentene er tilgjengelig i kommunens planregister fra 1. april. Planregisteret finner du her. Dokumentene ligger også tilgjengelig på kommunens innbyggertorv i Mandal, Marnardal og på Vigeland.

Årsak til detaljregulering

Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for etablering av nytt industri- og næringsområde øst for Tregdeveien på Jåbekk. Områdets plassering gir mulighet for etablering av attraktive sjønære næringsarealer og videreutvikling av Strømsvika havneanlegg.

Innsyn i saken

Du kan via vår innsynsløsning se offentlige dokumenter sendt inn i tilknytning til denne saken. Klikk her.