Åpen kontordag - velkommen

Du er velkommen til åpen kontordag onsdag 19. april kl. 15.00-18.00 i kantina i kommunens lokaler på Doneheia. (møtet er utvidet med en time i forhold til opprinnelig plan som var fra kl. 15-17).

Her vil både kommunen og forslagsstiller være til stede og tilgjengelige for spørsmål og dialog med innbyggerne. 

Plandokumenter

Plandokumentene er tilgjengelig i kommunens planregister fra 1. april. Planregisteret finner du her. Dokumentene ligger også tilgjengelig på kommunens innbyggertorv i Mandal, Marnardal og på Vigeland.

Årsak til detaljregulering

Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for etablering av nytt industri- og næringsområde øst for Tregdeveien på Jåbekk. Områdets plassering gir mulighet for etablering av attraktive sjønære næringsarealer og videreutvikling av Strømsvika havneanlegg.

Si din mening - send inn merknader/innspill

Når detaljreguleringen ligger ute til offentlig ettersyn kan alle, både privatpersoner, organisasjoner og andre, si hva de mener om forslaget ved å sende innspill til kommunen.

Frist for å komme med innspill er 13. mai 2023.

Du sender inn kommentar, merknader via elektronisk skjema. Logg deg inn via ID-porten, fyll ut skjemaet og velg det saken du ønsker å sende inn en kommentar på. 

Si din mening her

Du kan også sende dine merknader på følgende måte:

  • Lindesnes kommune, Nordre Heddeland 26, 4534 Marnardal. Brev merkes  "Detaljregulering for Jåbekk sør industriområde "

Innsyn i saken

Du kan via vår innsynsløsning se offentlige dokumenter sendt inn i tilknytning til denne saken. Klikk her.