De nasjonale forventingene er tydelige på at lokal planlegging skal være målrettet og ikke mer omfattende enn nødvendig. Derfor er det avgjørende at planambisjonene er tilpasset utfordringsbildet og plankapasiteten i kommunen. Dette betyr også at vi i planstrategien vil prioritere hva som er viktigst å få på plass i denne perioden og så sørge for at vi gjennomfører disse planprosessene mest mulig effektivt. 

Klikk og les planstrategien 2020-2023