Daglig ledere og styreledere på frivilligsentralene og ordfører Even Tronstad Sagebakken skrev fredag 4. juni under på samarbeidsavtalen. Avtalen er utarbeidet gjennom en prosess mellom administrasjonen og samarbeidsutvalget for frivilligsentralene, som består av daglig ledere og styreledere for frivilligsentralene.
 Den ble vedtatt av kommunestyret 20. mai, og gir kommunen og frivilligsentralene et godt rammeverk for videre samarbeid. Samarbeid på tvers av sektorene er viktig for utviklingen lokalsamfunnet, og frivilligsentralene legger til rette for deltakelse og engasjement i nærmiljøene våre.

Samarbeidsavtalen

Samarbeidsavtalen beskriver rammene for samarbeidet mellom frivilligsentralene og kommunen.

Det er nå blant annet avtalt faste møter hvert halvår mellom administrasjonen og frivilligsentralene, fast kontaktperson for frivilligsentralene i administrasjonen og at frivilligsentralenes ansatte har mulighet for å delta i relevante kompetansehevingstiltak i kommunen.

Ved nyansettelser skal frivilligsentralene selv ha arbeidsgiveransvar, og kommunen skal bistå styrene med  faglige råd og veiledning knyttet til dette. Evaluering av samarbeidet gjennomføres hver vår, og ved valg av nytt kommunestyre skal samarbeidsavtalen saksbehandles og legges frem for ordfører i det nye kommunestyret.