Del 1: Havvindsatsingen på Agder

Flere store aktører posisjonerer seg nå for å søke konsesjon for utbygging av havvind Sørlige Nordsjø II og har allerede skrevet intensjonsavtale med Windport Mandal om at Norges havvindsatsing etableres på Agder og i Lindesnes.

Det vil sette Agder og Lindesnes i en unik posisjon som gir store muligheter, verdiskapning og vekst i hele regionen. Når havvindsatsingen legges hit, genererer det mange nye, fremtidsrettede arbeidsplasser og gir vekst i hele næringslivet.

I møtet informerte Lindesnes kommune, Windport Mandal, næringsklyngen GCE Node, det regionale samarbeidsprosjektet Fremtidens havvind og Equinor, som en av hovedaktørene, om havvindsatsingen og hva det gir av muligheter og vekst for Agder generelt og Lindesnes spesielt.

Del 2: Detaljregulering av Sodevika

Vial AS, på vegne av Bertelsen & Garpestad AS, informerte om sitt arbeid med detaljregulering av Sodevika havn og industriområde. Les mer om detaljreguleringen her.

De aktuelle arealene er allerede regulert. Det ble gjort i forbindelse med områderegulering for Strømsvika – Sodevika, men for at det skal kunne tillates nye tiltak er det krav om en detaljreguleringsplan. Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for etablering av et sjørettet industriområde med tilhørende havneanlegg og service- og støttefunksjoner.

Dialog og spørsmål

Etter møtet var aktørene tilgjengelige for dialog og spørsmål fra publikum.