Økonomisjef - Sonja Svardal

Økonomisjefen har det faglige og administrative ansvaret for kommunens økonomi- og finansforvaltning. Økonomisjefen har et særlig ansvar for budsjett, regnskap, finansforvaltning og rapportering. Økonomisjefen er har også det overordnede ansvaret for avdelingene Økonomi, Digitalisering/Digitale tjenester og Regnskap.

Stillingen inngår i rådmannens ledergruppe som har fokus på helhetlig og samordnet utvikling av kommunen som tjenesteleverandør, forvaltningsorgan og samfunnsutvikler. 


Kontaktinformasjon

Økonomisjef: Sonja Svardal
Telefon: 48 14 31 61
Send økonomisjef e-post

Regnskap - avdelingsleder Elin Rugland Falkum

Ansvarsområde

Regnskapsavdelingen leverer økonomitjenester innen områdene lønn, refusjon og regnskap til enhetene i Lindesnes kommune.


Kontaktinformasjon

Avdelingsleder: Elin Rugland Falkum
Telefon: 47 36 76 31
Send avdelingsleder e-post
Besøksadresse:
Nordre Heddeland 26, Marnardal

Økonomi - avdelingsleder Wenke Nome

Kontaktinformasjon

Avdelingsleder: Wenke Nome
Telefon47 64 80 60
Send avdelingsleder e-post
Besøksadresse:
Store Elvegate 1a, Mandal

Eiendomsskattekontoret

Kontaktinformasjon

Saksbehandler Lisa Jensen
Telefon: 38 25 41 86 eller 90 65 08 23
Send saksbehandler for eiendomsskattekontoret e-post

Digitalisering og digitale tjenester

Faggruppen jobber systematisk med digitalisering av kommunen, og bistår kommunens enheter med sine digitale tjenester. 


Våre medarbeidere:

Besøksadresse: Ytre Sandgate 25a

Webredaktør: Trine Bydahl Gulbrandsen
Telefon: 38 27 27 99
Send e-post

Webredaktør: Gudrun Røssehaug,
Telefon: 38 28 92 08
Send e-post   

Rådgiver: Janne M. Heddeland
Telefon: 38 27 89 01
Send e-post 

Konsulent: Per Einar Vigmostad, 
Telefon: 90 52 26 45
Send e-post

Innkjøp

Innkjøp

Innkjøpssjefen er organisert inn under faggruppen Digitalisering og digitale tjenester. Han har ansvaret for innkjøp, utarbeidelse av rutiner vedrørende innkjøp og generell rådgivning vedrørende innkjøp og avtaleinngåelser. Oppfølging av avtalene er også deler av hans ansvarsområde.


Innkjøpssjef: Jonas Leyre Amstrup
Telefon: 97 51 29 29
Send e-post