En strekning på 180 meter av Kleveveien, hvor det ikke er tilrettelagt for syklister, merkes med sharrows for å teste ut om dette er noe vi skal gjøre mer av på andre veistrekninger med lav hastighet og ÅDT (årdøgnstrafikk). Merkingen skal gi økt sykkelglede ved at det skal øke trygghet til syklister og gjøre kjørende oppmerksomme på at her må veibanen deles mellom ulike trafikanter.

Du kan lese mer om Sharrows på vegvesen.no