Varaordfører Svein Jarle Haugland holdt åpningstalen. Her var fokuset  trafikksikkerhet for myke trafikanter.

Bryggegata er svært trafikkert. Syklende og gående og andre rullende skal ha trygg sambruk av begrensede areal. Med denne nye kryssløsningen håper vi at trafikkavviklingen blir tryggere for alle trafikanter. 

Fylkeskommunen var representert ved rådgiver Lasse Moen Sørensen.