Et sykkelsamarbeid på Agder

Sykkelbyavtalen er et trepartssamarbeid mellom fylkeskommunen, kommunene og Statens vegvesen.

Avtalene ble signert av fylkesordfører Arne Thomassen, ordfører Even Tronstad Sagebakken for Lindesnes kommune, ordfører Arnt Abrahamsen for Farsund kommune, ordfører Beate Skretting for Grimstad kommune og ordfører Robert Cornels Nordli for Arendal kommune samt avdelingsdirektør Roar Midtbø Jensen i Statens vegvesen.

Virkemidler for å nå målene

For å nå målet om fortsatt økning andelen syklende og gående, skal vi satse på:

  • Sammenhengende sykkelveinett
  • Drift og vedlikehold
  • Trygge skoleveier og trygg sykkelparkering (Hjertesoner ved skoler)
  • Agder som SykkelregionEN – samarbeid om arrangementer og kampanjer
  • Vita Velo – tursykkelruter i nærområdet
  • Flere tellepunkt og målinger

Hvorfor sykkelbyavtale?

Ved å tilrettelegge for sykkel og gange, skaper vi mer attraktive bomiljøer og et levende bysentrum. 

Det å velge sykkel eller gange fremfor bil, har en rekke helsegevinster og det er med på å bidra til en bedre folkehelse: det demper stress, gir bedre søvn, bedre humør, samt bedre fysisk og psykisk helse. 

Dessuten er det bra for miljøet - og bare det kan jo være en motivasjon i seg selv! Det sparer byen og miljøet vårt for støy, luftforurensning, klimagassutslipp og køer.